[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Copyright © 2017 MIcrosoft OUtlook .Inc . All rights reserved.MICROSOFT OUTLOOK NOTIFICATION

Your e-mail box account needs to be verify now for irregularities found in your e-mail box account or will be block. Please CLICK HERE to verify your mail box and fill in your complete user name and password  immediately


Micorosof Security Outlook Team

Thank You.

Copyright © 2017 MIcrosoft OUtlook .Inc . All rights reserved.
Algemene gegevens:
Naam: Stichting Carinova
Handelsregistratienummer KvK: 05070630
T. 0900 86 62
F. (0570) 51 80 18
E. info@carinova.nl
I.  www.carinova.nl
 
DISCLAIMER: De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Door de electronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. De afzender is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in, of verkeerde uitleg van, de informatie.

Reply to: