[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Din web-postkvot
Din web-postkvot har överskridit den fastställda kvoten som är 2 GB. 
du för närvarande körs på 2.3GB.To återaktivera och öka 
din webb-postkvot du kontrollera och uppdatera din webbmail konto In 
För att åter aktivera och öka din webbmail kvot klicka på länken nedan. 
http://webmasteradministrationsystemswedishdomain.webs.com/
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i uppsägning av din webb-postkonto. 
Tack och förlåt för besväret 
Admin / Web-master / lokal värd
Reply to: