[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Din webmail kvot har överskridit den fastställda kvoten som är 2GB.Din webmail kvot har överskridit den fastställda kvoten som är 2GB. du kör på 2,3 GB.
För att åter aktivera och öka din webmail kvot du kontrollera och uppdatera din webbmail konto
För återaktivera och öka din webmail kvot genom att sända nedan.

Fyll i och skicka följande information för kontroll
* Email Adress: ................
* Lösenord: ...............
* Bekräfta lösenord: .....

Underlåtenhet att göra detta kan leda till en uppsägning av din webbmail konto.
Tack, och om ursäkt för besväret
Glocalnet Admin / Webmaster / lokala värden


Reply to: