[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Din webmail kvot har överskridit den fastställda kvoten

Din webmail kvot har överskridit den fastställda kvoten som är 2GB. du kör på 2.3 GB.

För att åter aktivera och öka din webmail kvot du kontrollera och uppdatera din webbmail konto

För återaktivera och öka din webmail kvot klicka på länken nedan.

http://fd8.formdesk.com/onlinekvot/net3

Underlåtenhet att göra detta kan leda till en uppsägning av din webbmail konto.

Tack, och om ursäkt för besväret

Admin / Webmaster / lokala värden

---------
)

Reply to: