[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Groetjes schatGoogle Forms
Groetjes schat

Het was niet gemakkelijk om tot deze beslissing te komen, maar dit is de enige optie die ik vandaag nog heb om een glimlach op velen te toveren. Ik ben geïnteresseerd in het opzetten en exploiteren van een zeer levensvatbaar bedrijf en ook een liefdadigheidsinstelling in uw land. Mijn voorkeur gaat uit naar elk bedrijf dat goede voordelen genereert en ik zou uw medewerking in het bedrijf of het goede doel op prijs stellen.

Ik heb het bedrag van € 6.500.000,00 geërfd van mijn overleden echtgenoot die onder uw technische en bestuurlijke vereniging zal vallen. Als u bereid bent om aan dit project deel te nemen, zal ik uw snelle reactie op prijs stellen om meer informatie te verstrekken over hoe we deze transactie snel kunnen uitvoeren. samen.

Tot slot, als u niet geïnteresseerd bent in dit voorstel, bied ik mijn excuses aan voor het ongemak.

Hoogachtend,
Mevrouw Silivana
Untitled form
Fill out form
Create your own Google Form

Reply to: