[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trung Truc mời bạn kết nốiTitle: Trung Truc mời bạn kết nối
Email này được gửi qua hệ thống tự động, vui lòng không trả lời trực tiếp email này.
Yahoo! Messenger
Trung Truc mời bạn kết nối trên Yahoo! Messenger.
Hãy cùng chat, chia sẻ tập tin và dùng nhiều tính năng tiện lợi khác.

Luôn giữ liên lạc với bạn bè. Bắt đầu

  • Kết nối ở nhà, ở cơ quan và ngay cả khi đang di động
  • Vui vẻ với các trò chơi, biểu tượng cảm xúc và nhiều hơn nữa
  • Gia nhập cộng đồng hơn 100 triệu người trên khắp thế giới
Tham gia
Y! Chỉ một click để bước vào thế giới ưa thích. Đặt Yahoo! làm trang chủ.
Nút trên không hoạt động? Vui lòng nhấp vào đường dẫn dưới đây, copy và dán vào thanh địa chỉ trên trình duyệt:
http://invite.msg.yahoo.com/invite?op=accept&intl=vn&sig=k8PfBjSWR3R3ZCv_j4GRPIDjt5lBS2H6l38EJnduRzb21tQV

Reply to: