[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

yüklediğim bir rpm pakedi dep çevirip install ettim. programı çalıştırmak istediğimde aldığım hata mesajıMerhaba .

 relocation error: /lib/libcrypto.so.6: symbol __libc_enable_secure, version GLIBC_2.0 not defined in file ld-linux.so.2 with link time reference


şeklindedir. bu sorunu nasıl çözebilirim.

herkeze iyi çalışmalar.Reply to: