[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: senlik - lkd'ye uyelik?Paz, 2005-05-15 tarihinde 15:56 +0300 saatinde, erhan kesken yazdı:
> merhaba,
> senlik sırasında linux kullanıcıları dernegine uye olabilmemiz için
> bir masa kurulucak mı? bir fikri olan var mı?
> ona gore resimsiz gelmeyelim,

Derneğin bir masası olacak, orada üye kaydınızı yapabilirsiniz.

> erhan
> 
> erhankesken@jabber.org
-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: