[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: Re: [Fwd: RE: Linux Şenliği içinDebian Yansısı]]--- Begin Message ---
On Sal, 2004-05-04 at 16:18 +0300, Afsin Taskiran wrote:

> On Sal, 2004-05-04 at 16:18 +0300, Afsin Taskiran wrote:
> > Jigdo ile iso->CD hazirlamasi denesek daha kolay olmaz mi? Yanlis mi
> > dusunuyorum?

:) elinde testing cd seti olan var mı bilmiyorum, ama sanırım yoktur.
Bende en iyi ihtimalled official snapshotların 1. cd var, ve geri kalan
11 cd yok maalesef

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


--- End Message ---

Reply to: