[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Linux Şenliği için Debian YansısıSelam arkadaşlar,

Daha önce birkaç bilgisayara kurmak amacıyla Debian apt arşivinin
yansısını alan oldu mu? Mesela şenlikte "Getirin Bilgisayarınıza Linux
Kuralım" adı altında x86 ve powermac'lerini getirenlere Debian, MDK, FC
kuracağız. Sormak istediğim ise daha önce bu network kurulumu amacıyla
Debian apt arşivini yansılayan oldu mu hiç? 

Birde kimler şenliğe katılcak? :)

İyi çalışmalar.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: