[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: :)Peki o zaman bu listeye üye olanlardan birinde virus var diyebilir miyiz?
Çünkü From: kısmında listenin adresi var :)

Mehmet Turker
http://www.turker.name.tr
 

> -----Original Message-----
> From: Mehmet AK [mailto:mehmet.ak@kolayyol.net] 
> Sent: Sunday, March 07, 2004 8:05 PM
> To: Mehmet Türker; debian-user-turkish@lists.debian.org
> Subject: Re: :)
> 
> evet mehmet bu bi virüs ;)
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Mehmet Türker" <m@mturker.net>
> To: <debian-user-turkish@lists.debian.org>
> Sent: Sunday, March 07, 2004 6:40 PM
> Subject: RE: :)
> 
> 
> Selam;
> Böyle bir e-posta geldi ve yanında da TextFile.zip adında bir 
> dosya. Bu
> virus falan mıdır?
> 
> Mehmet Turker
> http://www.turker.name.tr
> 
> 
> > -----Original Message-----
> > From: debian-user-turkish@lists.debian.org
> > [mailto:debian-user-turkish@lists.debian.org]
> > Sent: Saturday, March 06, 2004 7:33 PM
> > To: m@mturker.net
> > Subject: :)
> >
> > Argh, i don't  like the  plaintext :)
> >
> > pass: 28484
> >
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: