[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: mobilt bredbandPå lösenval testade jag att lämna tomt, ibland kan det funka med att skriva vad som helst.
Hoppas det löser sej :)

fredrikfritte@gmail.com [X10]

Den 29 nov 2010 23.27, "mattias" <mj@mjw.se> skrev:

någon som fått sådant att funka i debian squezee?
försökte nyss
den säger bara att anslutningen koplades från
konfade via mobilt bredband i nätverksanslutningar
lämnade username och pass tomma
även pinkod då den är borta redan


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/1291069596.5439.1.camel@mjl


Reply to: