[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

installationhur mkt kan installeras med enbart cd1
altså inte netinstall


Reply to: