[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

stackfactoryNågon som prövat stackfactory från stacklet.com?
Prövar det nu men får bara error i slutet
Om ingen har någt emot det så klistrar ja in loggen här
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - Loaded logging config
/usr/lib/python2.5/site-packages/stacklet/factory/logger.conf
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - Parsing
/usr/share/stacklet/specs/distro/debian/debian.5-0.x86.qemu.xml
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - Importing stacklet.task.image.core
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - Importing stacklet.task.user.password
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - Importing stacklet.task.distro.debu
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <properties>: entering
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: entering 
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <property>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <properties>: leaving
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: entering
2010-03-12 10:15:53 PM - ERROR - Format = raw
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: exec_command qemu-img create -f raw
/root/vm/mj.img 10000M
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:Formatting
'/root/vm/mj.img', fmt=raw, size=10240000 kB
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: exec_command parted /root/vm/mj.img
mklabel msdos
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: exec_command /bin/echo -e "n
p
1
1

a
1
w
" | fdisk -C 1274 /root/vm/mj.img
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:Kommando (m för
hjälp): Kommandoåtgärd
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:Antalet cylindrar
för denna disk är satt till 1274.
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:e  utökad
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:Det är inget fel med
det, men det är större än 1024, och kan i
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:p  primär partition
(1-4)
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:vissa konfigurationer
orsaka problem med:
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:Partitionsnummer
(1-4): Första cylinder (1-1274, standardvärde 1): Sista cylinder eller
+storlek eller +storlekM eller +storlekK (1-1274, standardvärde 1274):
Använder standardvärdet 1274
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:1) programvara som
kör under uppstart (exempelvis gamla versioner
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:av LILO)
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stdout:Kommando (m för
hjälp): Partitionsnummer (1-4):
2010-03-12 10:15:53 PM - INFO - <image>: 	stderr:2) start- och
partitioneringsprogramvara från andra operativsystem
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Kommando (m för
hjälp): Partitionstabellen har ändrats!
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stderr:(exemeplvis DOS
FDISK, OS/2 FDISK)
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Anropar ioctl() för
att läsa om partitionstabellen.
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:VARNING: Omläsning
av partitionstabellen misslyckades med fel 25: Olämplig "ioctl" för enhet.
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Kärnan använder
fortfarande den gamla tabellen.
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Den nya tabellen
kommer att användas vid nästa omstart.
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Synkroniserar
hårddiskar.
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: Using loop device /dev/loop1
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: exec_command losetup /dev/loop1
/root/vm/mj.img -o 32256
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: exec_command /sbin/mke2fs -b 4096
-F -j /dev/loop1 2550000
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Filsystemsetikett=
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stderr:mke2fs 1.41.3
(12-Oct-2008)
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:OS-typ: Linux
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Blockstorlek=4096
(log=2)
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Fragmentstorlek=4096
(log=2)
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:637728 inoder,
2550000 block
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:127500 block (5.00%)
reserverade för superanvändaren
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Första datablock=0
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Maximalt antal
filsystemsblock=2613051392
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:78 blockgrupper
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:32768 block per
grupp, 32768 fragment per grupp
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:8176 inoder per grupp
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:Superblockkopior
lagrade på block:
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:32768, 98304, 163840,
229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
2010-03-12 10:15:59 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:16:01 PM - INFO - <image>: 	stdout:Skriver
inodstabeller: 0/78 1/78 2/78 3/78 4/78 5/78
6/78 7/78 8/78
9/7810/7811/7812/7813/7814/7815/7816/78
17/7818/7819/7820/7821/7822/7823/7824/
7825/7826/7827/7828/7829/7830/7831/78
32/7833/7834/7835/7836/7837/7838/7839/78
40/7841/7842/7843/7844/7845/7846/784
7/7848/7849/7850/7851/7852/7853/7854/78
55/7856/7857/7858/7859/7860/7861/7862/
7863/7864/7865/7866/7867/7868/7869/78
70/7871/7872/7873/7874/7875/7876/7877/78
klar
2010-03-12 10:16:03 PM - INFO - <image>: 	stdout:Skapar journal (32768
block): klar
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: 	stdout:Skriver superblock
och filsystemsbokföringsinformation: klar
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: 	stdout:Detta filsystem
kommer automatiskt kontrolleras var 23 montering eller
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: 	stdout:180 dag, vilket som
kommer först. Använd tune2fs -c eller -i för att ändra.
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: exec_command losetup -d /dev/loop1
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: exec_command mount -o
loop,offset=32256 /root/vm/mj.img /mnt/loop
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/proc
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <image>: exec_command mount -t proc none
/mnt/loop/proc
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/bootstrap
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/dev
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/etc
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/proc
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/tmp
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/var/lib/dpkg
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: exec_command mkdir -p
/mnt/loop/var/log
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <directory>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <file>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <content>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <content>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <file>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <file>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <file>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <file>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <file>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: exec_command mknod
/mnt/loop/dev/console c 5 1
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: exec_command mknod
/mnt/loop/dev/null c 1 3
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: exec_command mknod
/mnt/loop/dev/zero c 1 5
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: exec_command mknod
/mnt/loop/dev/random c 1 8
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: exec_command mknod
/mnt/loop/dev/urandom c 1 9
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <device>: leaving
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <bootstrap>: entering
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <bootstrap>: exec_command cp
/etc/resolv.conf /mnt/loop/etc/
2010-03-12 10:16:04 PM - INFO - <bootstrap>: exec_command wget -4 -c -nv
--base=http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/ -P /mnt/loop/bootstrap -i
/mnt/loop/bootstrap/corePackages
2010-03-12 10:16:07 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:07
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/a/apt/apt_0.7.20.2+lenny1_i386
.deb [1639116/1639116] -> "/mnt/loop/bootstrap/apt_0.7.20.2+lenny1_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:08 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/b/base-files/base-files_5le
nny4_i386.deb:
2010-03-12 10:16:08 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:08
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:08 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:08
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/b/base-passwd/base-passwd_3.5.
20_i386.deb [39704/39704] ->
"/mnt/loop/bootstrap/base-passwd_3.5.20_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:09 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:09
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/b/bash/bash_3.2-4_i386.deb
[585586/585586] -> "/mnt/loop/bootstrap/bash_3.2-4_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:10 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:10
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/b/bzip2/libbz2-1.0_1.0.5-1_i38
6.deb [44926/44926] -> "/mnt/loop/bootstrap/libbz2-1.0_1.0.5-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:15 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:15
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/c/coreutils/coreutils_6.10-6_i
386.deb [3750520/3750520] -> "/mnt/loop/bootstrap/coreutils_6.10-6_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:15 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:15
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/debconf/debconf_1.5.24_all.d
eb [147912/147912] -> "/mnt/loop/bootstrap/debconf_1.5.24_all.deb" [1]
2010-03-12 10:16:17 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:17
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/debconf/debconf-i18n_1.5.24_
all.deb [176604/176604] -> "/mnt/loop/bootstrap/debconf-i18n_1.5.24_all.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:17 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:17
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/debian-archive-keyring/debia
n-archive-keyring_2009.01.31_all.deb [12798/12798] ->
"/mnt/loop/bootstrap/debian-archive-keyring_2009.01.31_all.deb" [1]
2010-03-12 10:16:18 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:18
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/debianutils/debianutils_2.30
_i386.deb [55362/55362] -> "/mnt/loop/bootstrap/debianutils_2.30_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:18 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/dpkg/dpkg_1.14.25_i386.de
b:
2010-03-12 10:16:18 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:18
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:18 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:18
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/e2fslibs_1.41.3-1_
i386.deb [131264/131264] -> "/mnt/loop/bootstrap/e2fslibs_1.41.3-1_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:20 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:20
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/e2fsprogs_1.41.3-1
_i386.deb [769646/769646] ->
"/mnt/loop/bootstrap/e2fsprogs_1.41.3-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:22 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:22
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/f/findutils/findutils_4.4.0-2_
i386.deb [541128/541128] -> "/mnt/loop/bootstrap/findutils_4.4.0-2_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:22 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:22
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-4.3/gcc-4.3-base_4.3.2-1
.1_i386.deb [103374/103374] ->
"/mnt/loop/bootstrap/gcc-4.3-base_4.3.2-1.1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:23 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gnupg/gnupg_1.4.9-4_i386.
deb:
2010-03-12 10:16:23 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:23
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:23 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gnupg/gpgv_1.4.9-4_i386.d
eb:
2010-03-12 10:16:23 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:23
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:25 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:25
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/grep/grep_2.5.3~dfsg-6_i386.
deb [277524/277524] -> "/mnt/loop/bootstrap/grep_2.5.3~dfsg-6_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:25 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gzip/gzip_1.3.12-6_i386.d
eb:
2010-03-12 10:16:25 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:25
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:26 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:26
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/sysvinit/initscripts_2.86.ds
1-61_i386.deb [68288/68288] ->
"/mnt/loop/bootstrap/initscripts_2.86.ds1-61_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:26 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:26
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/a/acl/libacl1_2.2.47-2_i386.de
b [17306/17306] -> "/mnt/loop/bootstrap/libacl1_2.2.47-2_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:26 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:26
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/a/attr/libattr1_2.4.43-2_i386.
deb [11198/11198] -> "/mnt/loop/bootstrap/libattr1_2.4.43-2_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:27 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:27
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libblkid1_1.41.3-1
_i386.deb [56666/56666] -> "/mnt/loop/bootstrap/libblkid1_1.41.3-1_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:27 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/glibc/libc6_2.7-18_i386.d
eb:
2010-03-12 10:16:27 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:27
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:27 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:27
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libcomerr2_1.41.3-
1_i386.deb [41630/41630] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libcomerr2_1.41.3-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:29 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:29
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/d/db4.6/libdb4.6_4.6.21-11_i38
6.deb [572548/572548] -> "/mnt/loop/bootstrap/libdb4.6_4.6.21-11_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:30 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:30
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-4.3/libgcc1_4.3.2-1.1_i3
86.deb [25756/25756] -> "/mnt/loop/bootstrap/libgcc1_4.3.2-1.1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:30 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:30
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libl/liblocale-gettext-perl/li
blocale-gettext-perl_1.05-4_i386.deb [21004/21004] ->
"/mnt/loop/bootstrap/liblocale-gettext-perl_1.05-4_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:31 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:31
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/n/ncurses/libncurses5_5.7+2008
1213-1_i386.deb [337296/337296] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libncurses5_5.7+20081213-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:32 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:32
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/p/pam/libpam0g_1.0.1-5+lenny1_
i386.deb [103594/103594] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libpam0g_1.0.1-5+lenny1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:33 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:33
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/p/pam/libpam-modules_1.0.1-5+l
enny1_i386.deb [293958/293958] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libpam-modules_1.0.1-5+lenny1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:34 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:34
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/p/pam/libpam-runtime_1.0.1-5+l
enny1_all.deb [165310/165310] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libpam-runtime_1.0.1-5+lenny1_all.deb" [1]
2010-03-12 10:16:35 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/p/pcre3/libpcre3_7.8-2+b1_i
386.deb:
2010-03-12 10:16:35 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:35
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:35 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:35
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/r/readline5/libreadline5_5.2-3
.1_i386.deb [132612/132612] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libreadline5_5.2-3.1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:35 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:35
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libs/libselinux/libselinux1_2.
0.65-5_i386.deb [72500/72500] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libselinux1_2.0.65-5_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:36 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:36
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libs/libsepol/libsepol1_2.0.30
-2_i386.deb [114512/114512] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libsepol1_2.0.30-2_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:36 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:36
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libss2_1.41.3-1_i3
86.deb [46496/46496] -> "/mnt/loop/bootstrap/libss2_1.41.3-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:38 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:38
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/g/gcc-4.3/libstdc++6_4.3.2-1.1
_i386.deb [332444/332444] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libstdc++6_4.3.2-1.1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:38 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:38
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libt/libtext-charwidth-perl/li
btext-charwidth-perl_0.04-5+b1_i386.deb [11592/11592] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libtext-charwidth-perl_0.04-5+b1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:39 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:39
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libt/libtext-iconv-perl/libtex
t-iconv-perl_1.7-1+b1_i386.deb [16890/16890] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libtext-iconv-perl_1.7-1+b1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:39 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:39
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libt/libtext-wrapi18n-perl/lib
text-wrapi18n-perl_0.06-6_all.deb [8828/8828] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libtext-wrapi18n-perl_0.06-6_all.deb" [1]
2010-03-12 10:16:39 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:39
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/libu/libusb/libusb-0.1-4_0.1.1
2-13_i386.deb [20182/20182] ->
"/mnt/loop/bootstrap/libusb-0.1-4_0.1.12-13_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:39 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:39
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/e/e2fsprogs/libuuid1_1.41.3-1_
i386.deb [44928/44928] -> "/mnt/loop/bootstrap/libuuid1_1.41.3-1_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:40 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/u/udev/libvolume-id1_0.141-
2_i386.deb:
2010-03-12 10:16:40 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:40
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:40 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/shadow/login_4.1.1-6_i386
.deb:
2010-03-12 10:16:40 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:40
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:40 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:40
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/l/lsb/lsb-base_3.2-20_all.deb
[19506/19506] -> "/mnt/loop/bootstrap/lsb-base_3.2-20_all.deb" [1]
2010-03-12 10:16:40 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:40
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/l/lzma/lzma_4.43-14_i386.deb
[57490/57490] -> "/mnt/loop/bootstrap/lzma_4.43-14_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:41 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:41
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/m/mawk/mawk_1.3.3-11.1_i386.de
b [80210/80210] -> "/mnt/loop/bootstrap/mawk_1.3.3-11.1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:41 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:41
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/u/util-linux/mount_2.13.1.1-1_
i386.deb [138032/138032] -> "/mnt/loop/bootstrap/mount_2.13.1.1-1_i386.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:43 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:43
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/n/ncurses/ncurses-bin_5.7+2008
1213-1_i386.deb [305136/305136] ->
"/mnt/loop/bootstrap/ncurses-bin_5.7+20081213-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:44 PM - INFO - <bootstrap>:
stderr:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/shadow/passwd_4.1.1-6_i38
6.deb:
2010-03-12 10:16:44 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:44
ERROR 404: Not Found.
2010-03-12 10:16:47 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:47
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/p/perl/perl-base_5.10.0-19lenn
y2_i386.deb [969238/969238] ->
"/mnt/loop/bootstrap/perl-base_5.10.0-19lenny2_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:48 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:48
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/r/readline5/readline-common_5.
2-3.1_all.deb [50932/50932] ->
"/mnt/loop/bootstrap/readline-common_5.2-3.1_all.deb" [1]
2010-03-12 10:16:48 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:48
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/sed/sed_4.1.5-6_i386.deb
[250390/250390] -> "/mnt/loop/bootstrap/sed_4.1.5-6_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:49 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:49
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/sysvinit/sysvinit-utils_2.86
.ds1-61_i386.deb [71058/71058] ->
"/mnt/loop/bootstrap/sysvinit-utils_2.86.ds1-61_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:49 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:49
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/s/sysvinit/sysv-rc_2.86.ds1-61
_all.deb [63766/63766] -> "/mnt/loop/bootstrap/sysv-rc_2.86.ds1-61_all.deb"
[1]
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:51
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/t/tar/tar_1.20-1_i386.deb
[785364/785364] -> "/mnt/loop/bootstrap/tar_1.20-1_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:2010-03-12 22:16:51
URL:http://ftp.us.debian.org/debian/pool/main/z/zlib/zlib1g_1.2.3.3.dfsg-12_
i386.deb [73156/73156] ->
"/mnt/loop/bootstrap/zlib1g_1.2.3.3.dfsg-12_i386.deb" [1]
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:FINISHED --2010-03-12
22:16:51--
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:Downloaded: 48 files,
13M in 0s (6.36 GB/s)
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: exec_command ar -p
/mnt/loop/bootstrap/bash_3.2-4_i386.deb data.tar.gz | zcat | tar -C
/mnt/loop -xf - 
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: exec_command ar -p
/mnt/loop/bootstrap/libncurses5_5.7+20081213-1_i386.deb data.tar.gz | zcat |
tar -C /mnt/loop -xf - 
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: exec_command ar -p
/mnt/loop/bootstrap/libc6_2.7-18_i386.deb data.tar.gz | zcat | tar -C
/mnt/loop -xf - 
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:ar:
/mnt/loop/bootstrap/libc6_2.7-18_i386.deb: No such file or directory
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:gzip: stdin:
unexpected end of file
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:tar: This does not
look like a tar archive
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: 	stderr:tar: Error exit
delayed from previous errors
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <bootstrap>: leaving
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: exec_command fuser /mnt/loop &&
sleep 10
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stderr:/bin/sh: fuser:
kommando hittades inte
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: exec_command fuser -k /mnt/loop
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stderr:/bin/sh: fuser:
kommando hittades inte
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: exec_command umount /mnt/loop/proc
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: exec_command umount /mnt/loop
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: exec_command /bin/echo -e "(hd0)
/root/vm/mj.img " > /root/vm/mj.img.device.map 
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: exec_command /bin/echo -e "root
(hd0,0) 
 setup (hd0)" | grub --config-file=/boot/grub/grub.conf --batch
--device-map=/root/vm/mj.img.device.map
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:GNU GRUB version
0.97 (640K lower / 3072K upper memory)
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:[ Minimal BASH-like
line editing is supported.  For
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:the  first  word,
TAB lists possible command
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:completions.
Anywhere else TAB lists the possible
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:completions of a
device/filename. ]
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:grub> root (hd0,0)
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:Filesystem type is
ext2fs, partition type 0x83
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:grub> setup (hd0)
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:Checking if
"/boot/grub/stage1" exists... no
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:Checking if
"/grub/stage1" exists... no
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:Error 15: File not
found
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: 	stdout:grub>
2010-03-12 10:16:51 PM - INFO - <image>: leaving
2010-03-12 10:16:51 PM - ERROR - stackbuilder error: Processing tasks in
input file /usr/share/stacklet/specs/distro/debian/debian.5-0.x86.qemu.xml
failed
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/stacklet/factory/stackfactory.py",
line 133, in process_input_file
  child.process(buildContext)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/stacklet/task/image/image.py", line
84, in process
  child.process(buildContext)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/stacklet/task/distro/debu.py", line
65, in process
  self.extract(stage1debs, env)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/stacklet/task/distro/debu.py", line
96, in extract
  self.exec_command(self._buildContext, cmd, env=env)
 File "/usr/lib/python2.5/site-packages/stacklet/task/stacktask.py", line
56, in exec_command
  raise execErr
ExecError: ABORT_BUILD in <bootstrap>: shell return code:2
Va är fel tro?


Reply to: