[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debianJa, mina föräldrar har det senaste året använt en installation jag gjort åt dem (Etch med KDE). I vilket syfte ställs frågan?

/Henrik Ingvarsson

On Fri, 21 Dec 2007 22:56:19 +0100, Per Blomqvist <p.blomqvist@home.se> wrote:
> Testa google.
> 
> Jag har själv en fråga nu:
> 
> Finns det någon här som har installerat Linux åt sin egen mor?
> 
> (om int, när skall Linux bli fur alle..)
> 
> mattias wrote:
>> Hej alla glada
>> Installerade nyligen om servern här hemma
>> Gick finfint faktiskt
>> Vet någon om något färdigt paket med ex postfix som stödjer
> virtuella
>> domäner Känner enbart till vpostmaster gillar inte den
>>
>>
>>
> 
> Jag fattade egentligen inte din fråga.
> 
> (är inte alla domäner virtuella?)
> 
> 
> --
> Mvh, Per Blomqvist
> Web: http://phoohb.shellkonto.se
> Telnr: +46 70-3355632
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org


Reply to: