[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Installera via nätverk..Hallå!

Nu har jag lyckats med en grund installation via pxebootning!
Det var jätte lätt när det väl gick igång..
Sidan som jag refereade till tidigare saknar lite info.
Men jag tror att jag kommer att göra en samman slagning av två sidor och
översätta till svenska om det är av intresse.
Inga floppys, inge tjafs!

Lasse
----------------------------------------------
'I don't like to ask them questions.'
'Why not?'
'They might give me answers. And then what would I do?'
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lasse [mailto:lasse.lindgren@home.se] 
Skickat: den 25 november 2002 18:33
Till: debian-user-swedish@lists.debian.org
Ämne: Installera via nätverk..


Hej!

Jag hittade en sida som har gett mig lite huvudbry.
Länken .http://theo.me.uk/pages.shtml?page=debremoteboot
I configen av tftp så står det.

/tftpboot/pxelinux.cfg/default
-----Snip----
DEFAULT

LABEL linux
 KERNEL tftpboot.img
 APPEND initrd=root.bin root=/dev/ram
------/Snip----

Oki jag får mig kerneln...
Sen krashar allt... Pga att jag inte har stöd för filsystemet ... Vilket
jag naturligt vis inte har eftersom jag inte har hunnit formatera disken
än och lagt på något filsystem.

HelP me!


Lasse
--------------------------------------------
Light thinks it travels faster than anything but it's wrong. No matter
how fast light travels it finds the darkness has always got there first,
and is waiting for it.
 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: