[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OSS module problem, samt Ftape driver> Jag har en Dell Dimension 400... med ett AUREAL(8830) baserat ljud kort. mitt problem är att jag får det inte att fungera tillsammans med OSS utan bara med Esound och då fungerar inte Mixern, volumkontrollen till xmms m.m.
> jag har OSS installerat (tror jag iaf) men hur laddar jag den modulen, manuelt/automatiskt(vid boot). har inte lyckats hitta nåt om det :(

För att ESD ska fungera måste du ha OSS- eller ALSA-moduler för ljudet
laddat. Så du redan OSS-modul laddat för ditt ljudkort. Problemet är
troligen att du kör till exempel Gnome, och att Gnome kör igång ESD
automatiskt när det startar. Om du kollar vilka processer som är igång
efter det att du har kört igång X så finns troligtvis ESD med.
Du kan stänga av så att Gnome inte startar ESD från Gnome
Kontrollpanelen. Där finns valet "ljud" under kategorin "multimedia" i
vänsterkolumnen, och där kan man stänga av uppstart av ljudservern.

David Westlund

Attachment: pgpdkrUTp3Gay.pgp
Description: PGP signature


Reply to: