[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pakethelvetet sitter fastOn Sep 12 15:58, Mikael Gustaf Claesson wrote:
> Hej.
> 
> Jag har precis uppgraderat min potato-maskin till woody, men det blir nat
> fel nar irda-common ska uppgraderas.
> 
> Och sa har star det nar jag kor "apt-get remove irda-common":
> 
> Reading Package Lists... Done
> Building Dependency Tree... Done
> The following packages will be REMOVED:
>   irda-common 
> 0 packages upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0  not upgraded.
> 1 packages not fully installed or removed.
> Need to get 0B of archives. After unpacking 54.3kB will be freed.
> Do you want to continue? [Y/n] 
> (Reading database ... 40060 files and directories currently installed.)
> Removing irda-common ...
> Stopping IrDA Manager: dpkg: error processing irda-common (--remove):
>  subprocess pre-removal script returned error exit status 1
> Stopping irmanager...
> Stopping IrDA Manager: dpkg: error while cleaning up:
>  subprocess post-installation script returned error exit status 1
> Errors were encountered while processing:
>  irda-common
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
> 
> Vad ska jag ta mig till?
> 

Sök på de andra maillinglistorna och kolla om du hittar något liknande,
annars kolla om det finns registrerat som en bugg, om inte anmäl det.  
Av texten ovan att bedöma så verkar det som det är pre-removal scriptet som
krånglar. Om du kan försök leta upp felet i scriptet. Annars tror jag att
du kan ta bort det med dpkg och möjligtvis någon --force-* switch.


-- 
* John Ericson john@john.pp.se
* ICQ: 7325429 JID: high@jabber.org
* web: http://john.pp.seReply to: