[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Lilo och 1024 limit[Helgi Örn]
> ----
> Warning: device 0x0349 exceeds 1024 cylinder limit.
>    Use of the 'lba32' option may help on newer (EDD BIOS) systems.
> Fatal: geo_comp_addr: Cylinder number is too big (1951 > 1023)
> ----
> Debian gnällde också på liknande sätt när jag ville lägga lilo på dess /boot 
> partition som också ligger långt inne på hårddisken.
> Tidigare hade jag alltid /boot partitionerna innanför 1024 men jag trodde 
> faktiskt att den där 1024 limit var historia, och vad är 'lba32' och hur kan 
> man använda sig utav det?

Testa att lägga till raden
lba32
i din lilo.conf.

Peace,
  Kalle
-- 
[  kalle@gnupung.net  ][ Thought control, brought to you by the WIPO! ]
[ http://gnupung.net/ ][ http://anti-dmca.org/ http://eurorights.org/ ]Reply to: