[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian i sverigeJag fastnade för debian just för att det var den enda jag kunde köra
på alla plattformar som jag nyttjar. De distrubutioner jag nyttjat
är: m68k, ppc, i386. Min första installation var på en SE30 för ett
antal år sedan. Sedan provade jag linux ppc, men föll snart tillbaka
till debian just genom att det kändes dumt att hålla reda på mer än
en variant (och den dök upp i en ppc-port). Nu förtiden bryr jag
mig inte ens längre om att snegla på de övriga varianterna.

/Örjan


trevligt att upptäcka andra debiananvändare i sverige.
	själv gick jag till debian efter ngra år med RH(min första linux)
	och har använt debian sedan 2.1. debian är lite krångligare,
	åtminståne för mig som är mer en glad amatör (och inte lär
	så fort längre). är dock fast, inte minst p g a apt (och den
	lugna utvecklingstakten).

	blev lite nyfiken på alla andra här på listan; varför gillar ni debian?

	jonas


--  To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: