[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ipmasq krångel....Okej, diald var överflödig och jag fick det att funka som det skulle,
ända tills modemet kopplade ner. Då var det kört! Då modemet åter
kommer upp släpps bara udp och icmp igenom! Genom att starta om pppd
och ipmasq fick jag det att funka en stund igen, snarare tills
modemet åter gick ner...

Någon som har en funkande setup med ppp ut och ethernet internt som
kan ge tips... eller t o m skicka kopior på setup-filer? Jag fick det
att funka bättre efter att ha definierat internt och externt
interface i /etc/ipmasq/rules/A01interfaces.rul till att peka på eth0
resp. ppp0.
Jag kör potato... och har tidigare under många år använt IPNetRouter
på macintosh, men jag säger som det är... jag får gråa hår på det
här! Och det skall ju gå att få NAT-routing att funka felfritt, men
hur?
--

Vänliga hälsningar:

Örjan Kaddik		Email:     kaddik@telia.com
Fjärdingsmansv. 184		alternativ: t97_kkn@t.kth.se
192 70 SOLLENTUNA		hemsida:   www.t.kth.se/t97_kkn/

Tel:   08-626 78 22		Mob:      070-526 78 22
Tel:   08-594 732 30	Fax:       08-594 732 31

PGP, use it! Get my public key from:
http://keys.pgp.com:11371/pks/lookup?op=get&search=0x9D099E1F
Get your PGP at http://web.mit.edu/network/pgp.htmlReply to: