[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Support Ticket: [WH-18052-WH]-,

Din henvendelse til support@webhuset.no er mottatt. 

Henvendelsen er registrert med følgende saksnummer:

[WH-18052-WH]

Dersom du ønsker å legge til ytterligere kommentarer
til denne henvendelsen kan det gjøres ved å svare på
denne meldingen. Du må beholde emnefeltet (med 
saksnummeret) slik at kommentaren kan knyttes opp til 
den opprinnelige saken.

Du kan følge med status på henvendelsen din på
følgende adresse:

http://support.webhuset.no/cgi-bin/support.cgi?display=18052

Ditt passord er: LHWoUTFU


Detaljer vedrørende din henvendelse:
---------------------------------------------

Brukernavn: -
Navn: -
Epost: debian-user-spanish@lists.debian.org
Emne: information

---------------------------------------------

something is going wrong!

---------------------------------------------
Reply to: