[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemy z repozytoriumOn Tue, Mar 27, 2012 at 09:41:35PM +0200, Damian Zieliński wrote:
> Witam, nie wiedziałem dokładnie na jaki adres mam wysłać tą wiadomość, dlatego pisze tutaj. 
> Mam pytanie, a dokładnie mam wpisy do repozytorium takie
> 
> 
> 
> 
> deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ lenny main
> deb http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
> deb-src http://ftp.de.debian.org/debian/ lenny main non-free contrib
> 
> i dostaje komunikat
> http://wklej.org/id/718658/
> myślałem że jest to problem chwilowy, ale ten problem jest od kilku godzin. Również sprawdziłem inne kraje (ftp.us.debian.org) i to samo. Czy mógłbym się dowiedzieć co się stało z repozytorium?

Zostało przeniesione do archiwum:
http://lists.debian.org/debian-announce/2012/msg00007.html

  Please note that the oldstable distribution will be moved from the
main archive to the archive.debian.org repository after March 24th 2012.
After this move, it will no longer be available from the main mirror
network. More information about the distribution archive and a list of
mirrors is available at:

	<http://www.debian.org/distrib/archive>

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 2048R/02F946FC  35E9 1344 9F77 5F43 13DD  6423 DBF4 80C6 02F9 46FC


Reply to: