[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg-repack błędna informacja.Próbowałeś przeinstalować tą paczkę?


Dnia 2011-08-11, czw o godzinie 16:50 +0200, Karol pisze:
> Cześć
> 
> Mam taki problem w 'sid', że dpkg-repack informuje iż pakiet  
> decibel-audio-player
> nie jest zainstalowany co jest sprzeczne z informacją od dpkg -s.
> 
> 
> # dpkg-repack decibel-audio-player
> dpkg-repack: Fatal Error: Package decibel-audio-player not installed
> 
> # dpkg -s decibel-audio-player
> Package: decibel-audio-player
> Status: install ok installed
> Priority: optional
> Section: Multimedia
> Maintainer: Francois Ingelrest (Francois.Ingelrest@gmail.com)
> Architecture: all
> Version: 1.07
> Depends: python (>= 2.4), python-gnome2 (>= 2.16), python-gtk2 (>=  
> 2.6.3-2),
> python-glade2 (>= 2.6.3-2), python-mutagen (>= 1.10), python-gst0.10 (>=  
> 0.10),
>   python-dbus (>= 0.80), python-imaging (>= 1.1.6)
> Description: Decibel is a nice and simple audio player that aims at  
> providing a
>   clean and uncluttered user interface.
> 
> Reply to: