[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CVS - "dead state".On Fri, Jun 24, 2011 at 05:14:36PM +0200, Rafał Radecki wrote:
> *Próbuję wyciągnąć plik w wersji 1.1 za pomocą cvs update -r1.1 nazwa ale
> zwraca mi:
> *-f server: dir/filename.ext is no longer in the repository*

To dlatego, że ten plik nie ma wersji 1.1

> Co oznacza *file filename.ext was initially added on branch RB_TEMP. *? Czy
> nie jest czasem tak, że w status dead jest dlatego, że plik został dodany do
> branche-a a nie main-a (głównej ścieżki) za pierwszym razem?

Na to wygląda.

> Jaki mógłby być
> sens takiej operacji w przypadku pierwszego dodawania pliku?

Sens dodawania? Po prostu został dodany na gałęzi, a nie w trunku. Nie
ma w tym nic nadzwyczajnego.

> W jaki sposób mogę zmienić status dla revision 1.1?

Nie wiem czy się da, ale dlaczego koniecznie chcesz mieć wersję 1.1? CVS
według własnego widzimusię wymyśla wersje, więc lepiej posługiwać się
tagami.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: