[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache 2 - Allow fromOn Tue, May 06, 2008 at 12:26:39PM +0200, i-pawelek@tlen.pl wrote:
> jeżeli wpiszę już zamiast adresu ip nazwę np. adresik.ath.cx. Nie
> działa :(

I nie będzie. Przeczytaj dokumentację:
http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_access.html#allow
podpunkt pierwszy: "A (partial) domain-name"

Musisz użyć czegoś innego, na przykład autoryzacji HTTP.

-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216


Reply to: