[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Spontan ændring af LAN-ipJeg har en Cybercity adsl som har en eller anden tumbet specialopsætning
af en zyxel router. Nu har jeg sat en server på og åbnet routeren på 3
porte, men af en eller anden grund ændrer serveren ip-adresse efter
nogle timer og påtager sig en af routerens dhcp-udstukne adresser. Dette
på trods af at jeg har sat den til en fast ip i /etc/network/interfaces
(se nedenfor). Når jeg kører /etc/init.d/networking restart kommer den
straks tilbage på rette ip. 

Er der nogen der har en idé om hvad der kan være galt? Det er jo ikke
særlig attraktivt for en server!

Flemming

/etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.0.0.100
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 10.0.0.255
    gateway 10.0.0.1
Reply to: