[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Uff, dpkg mort, apt mort, bash mortPau Climent i Pérez:

> Açò fa olor a que necessitaré un LiveCD?

Totalment. Té pinta que tens problemes amb les llibreries
dinàmiques bàsiques (libc o similar).

Salut,
Alex


Reply to: