[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: patch per opensc per tal de afegir el dnieedita /etc/opensc/opensc.conf  i a la seccio reader_driver_pcsc descomenta enable_pinpad= false. 

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
           pnubiola@fsfe.org
           pere.nubiola@gmail.com


El 30 d’agost de 2012 13:16, Robert Marsellés Fontanet <robert.cardenal@gmail.com> ha escrit:
Hola,

 Em rendeixo. Us ho explico pel sobre per si és de l'interès d'algú.

 Tot sembla funcionar correctament:

 - pcsc_scan --> identifica el lector i el DNIe.

 - dnie-tool i opensc-tool --> són capaços d'extreure tota la informació
del DNIe (noms, cognoms, número de serie del DNIe, atr, ...).

 - Iceweasel també detecta correctament la targeta i la informació que
conté un cop introduïda l'adreça correcta de la llibreria "opensc-pkcs11.so"
que en sistemes AMD64 resulta estar al directori /usr/lib/x86_64-linux-gnu/.
(No a /usr/lib/ com surt a tot arreu, web CENATIC inclosa).

 Tot i així, quan vull iniciar una sessió o identificar-me davant
la Seguretat Social, la DGP, la FMNT, ... s'obre una pantalleta que fica
literalment:

---------------------------------------------------------------
|Autentiqueu al testimoni: el mètode d'identificació depèn del|
|                          tipus del vostre testimoni         |
|                                                             |
|Testimoni: DNI electrónico (PIN1)                            |
---------------------------------------------------------------

 Després de vibrar una estona mentre el llum verd del lector de
targetes (LTC31USB de C3PO) fa "pampallugues" s'obre una altra pantalla
dient que no s'ha pogut iniciar la sessió o autenticar.

 Ho he provat amb aquest paquet "opensc" + amb el que he fet seguint les
instruccions del missatge del 30 de gener. I en les dos passa el mateix,
l'única diferencia que he pogut apreciar es que usant el segon no
funciona "dnie-tool".

 He usat crec que totes les combinacions d'agents d'autenticació amb
"gnome-keyring" i amb "gnupg-agent" amb/sense pinentry (gtk2, curses).

 Se m'han acabat les idees. Gràcies novament per la vostra ajuda.

 robert

El dc 08 de 08 de 2012 a les 13:27 +0200, en/na Pere Nubiola Radigales
va escriure:
> Hola:
> Darrerement i per necesiats propies he creat un patch per el opensc a
> wheezy i sid
> les accions a fer son:
> apt-get source opensc
> cd opensc-0.12.2
> copiar el fitxer adjunt en aquest directori
> tar xvf opensc-opendnie-patch.tar.gz
> dpkg-buildpackge
> cd ..
> su
> dpkg -i opensc_0.12.2-3_*.deb
>
>
> Salutacions:
>
>
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere@nubiola.cat
>            pnubiola@fsfe.org
>            pere.nubiola@gmail.com
>

Reply to: