[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Correu gratuït i lliureHola Xavier:

Programari lliure:

http://www.mailoo.org/

Si ho proves, m'agradaria conèixer la teva opinió. Gràcies. Salut!!

On Sun, 13 May 2012 21:31:55 +0200
xavi <xavier.llistes@gmail.com> wrote:

> Hola,
> després de llegir-me les polítiques de Google m'estic plantejant de 
> buscar alguna alternativa gratuïta correu.
> Coneixeu algun servidor de correu gratuït amb el qual pugui estar 
> tranquil pel que fa la privacitat?
> Salut,
> Xavi
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: 4FB00C2B.8090801@gmail.com">http://lists.debian.org/4FB00C2B.8090801@gmail.com
> 


Reply to: