[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tutorial de com construir un paquet DebianEl dt 03 de 05 de 2011 a les 16:44 +0200, en/na Eloi Notario va
escriure:
> Bé doncs, a plantejar-se una operació de canvi de sexe :-)

Volem animar a totes les dones
que vulguin participar, donant els primers passos per contribuir en el
món del programari lliure, tot i que tothom és benvingut.
              ----------------------------- :-)

Actualment hi ha 1032 Desenvolupadors de Debian [0] dels quals uns 16
són dones [1]. Això representa un trist 1.5%.

[0] https://nm.debian.org/maintainers.php
[1] http://wiki.debian.org/DebianWomen/Statistics

Crec que és lògic que es vulgui animar específicament a les dones a
participar. També vull comentar que Debian Women no és un grup exclusiu
de dones. Hi ha una pila d'homes que també els agradaria canviar aquesta
situació ;-)

Salut!
Mònica

PS: Tinc una curiositat, quants de vosaltres sou dones en aquesta
llista? Tot i que no és una llista de desenvolupament, em faria gràcia
saber quanta dona catalana usa Debian :-)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: