[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problemes amb mutt
Al seu moment vaig preguntar a la llista diverses qüestions relacionades
amb el pas de mutt a evolution. Haig de confesar-vos que no vaig durar
gaire amb l'evolution i em vaig tornar al mutt. Ara bé, tinc un parell
de problemes que no sé ben bé com solucionar i que pregunto aquí no
sigui que algú els hagi solucionat.

1) quan m'arriben mails amb format d'html jo he provat diversos
programes per llegir-los amb el mutt a la terminal (gnome-term) sobre
gnome. El què passa és que no acaben de llegir tots els caràcters
no estàndards (accents, ç's, etc). Exemple, amb links, em mostra els
accents oberts així: "Gr`acia", enlloc de "Gràcia". Com ho solucioneu
vosaltres?

2) Quan recullo el correu d'un servidor via fetchmail, em surt aquest
error:

fetchmail: Les empremtes digitals de mail.pangea.org no encaixen!
22538:error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed:s3_clnt.c:894:
fetchmail: La conexió SSL ha fallat.
fetchmail: error de socket en recollir el correu de cronocata_cgt@mail.pangea.org
fetchmail: Les empremtes digitals de mail.pangea.org no encaixen!
22538:error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed:s3_clnt.c:894:
fetchmail: La conexió SSL ha fallat.
fetchmail: error de socket en recollir el correu de
cronocata_cgt@mail.pangea.org
fetchmail: Estat de la consulta=2 (SOCKET)

Això molt probablement es deu a que vaig importar un certificat (sense
saber gaire com es feia), quan resulta que el certificat de pangea en
realitat és un altre (espabilat que soc). Algú té alguna idea de com
solucionar-ho?

Bé, en qualsevol cas, mutt-aires i debianistes, bones festes, bon any
nou i gràcies per endavant.


-- 

xavi 	|| 	lorajoler[@]paranoici.org


Reply to: