[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dist-upgradeOn Mon, Nov 12, 2007 at 08:40:07PM +0100, Benjamí Villoslada wrote:
> També us passa que des de fa un parell [1] dies no arriben canvis per la Sid?

Sí. La màquina que s'encarrega de rebre i processar els nous paquets enviats
pels desenvolupadors (ries) ha tingut problemes[1]. Tot i que sembla que ja
està solucionat[2].

 1. http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2007/11/msg00001.html
 2. http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2007/11/msg00002.htmlReply to: