[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Signatura i Xifrat Digitals> 
> La meva pregunta és la següent: quin gestor similar al Kpgp utilitzeu
> els usuaris de Gnome? Jo n'he trobat tres: gpgp, gpa i seahorse. El
> primer de tot no el recomana ni la pròpia descripció que apareix al
> Synaptic.


Dons et recomano el gpa, i sense dubtes, el vaig provar i sempre m'ha
anat perfecte :)

Sort!

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: