[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: paquets per defecteHola,

> Per defecte continuarà instal·lant els paquets d'stable excepte si li
> especifiques que vols el paquet d'unstable? (quan faci un apt-get
> install el_paquet_q_sigui m'instal·larà el d'stable o el d'unstable?)

si no m'equivoco s'agafa el més nou

-- 
Carles Pina i Estany
	carles@pinux.info || carles.pina@salleURL.edu
	http://pinux.info
	http://www.salleURL.edu/~is08139/
	Es mejor callar y que piensen que eres idiota a hablar y demostrarlo.Reply to: