[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

simbols del kernelHola,
En el directori /var/log/ksymoops algun programa m'hi crea un
parell de fitxers cada cop que arrenca el sistema:

-rw-r--r--  1 root   root    22872 ago 12 2002 20020812222040.ksyms
-rw-r--r--  1 root   root      42 ago 12 2002 20020812222040.modules

(els números van variant així que els fitxers no es sobreescriuen)

Sabeu com es pot desactivar aquesta "funció" ?

Gràcies,

-- 
Robert Lang
rlang(at)gmx.co.ukReply to: