[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Oposició a la legalització de les patents de programari----- Forwarded message from xdrudis -----

To: docscaliu-info@lists.sourceforge.net
Cc: linux@tinet.org, debian-users-catalan@lists.debian.org
Subject: [xdrudis: Oposició a la legalització de les patents de programari]


Hola. 

Us envio un missatge que podeu reeenviar a empreses d'informàtica (tant 
si fan programari lliure com si en fan de no lliure) que 
conegueu per explicar-los el perill de les patents de programari i 
demanar-los que es mobilitzin per aturar-les. La idea no és enviar correu
no sol·licitat massivament, sinó que si conegueu empreses interessades 
les pogueu informar més fàcilment. 

Gràcies. 

----- Forwarded message from xdrudis -----

To: xdrudis@tinet.org
Subject: Oposició a la legalització de les patents de programari

  Benvolguda empresa,

  La nostra associació porta a terme una campanya contra les patents de
  programari que introduiria la proposta de directiva COM(2002)92
  2002/0047 [2] i volem demanar a les empreses d'informàtica de la Unió
  Europea que s'oposin a aquesta maniobra de la Comissió Europea.
  Actualment els programes d'ordinador no es poden patentar (art. 52 del
  Conveni Europeu de Patents [1]) i resten protegits pels drets d'autor.
  Tanmateix l'Oficina Europea de Patents no en fa cas i ha concedit unes
  30000 patents de programari, que actualment són de dubtosa utilitat en
  un tribunal.

  Però si la directiva s'aprovés qualsevol de les multinacionals (dels
  EUA i el Japó majoritàriament [3]) que han obtingut aquestes patents
  podria exigir-vos el pagament de llicències, o denunciar-vos per
  programes que hagueu desenvolupat pel vostre compte, sense ni
  imaginar-vos que alguna de les técniques utilitzades (per exemple un
  carret de la compra a una web, un cgi [9]) estigués patentada. És clar
  que vós podríeu demanar patents, però a un preu típic d'uns 30000 EUR
  i un termini de concessió de cinc anys, no hi ha gaires possibilitats
  de poder-les fer servir contra grans corporacions que poden
  contraatacar amb potents carteres de patents, especialment contra les
  que ja tenen patents abans de legalitzar-les i comencen doncs la cursa
  amb avantatge.

  La matèria primera de la creativitat informàtica, els mètodes i
  tècniques utilitzables, es veuria divida i monopolitzada entre unes
  poques grans empreses estrangeres. Moltes de les patents bloquegen
  àrees senceres de la informàtica i sovint es monopolitzen problemes
  més que solucions, de manera que no es pot desenvolupar una solució
  alternativa. I quan es pot, no paga la pena. Ningú pot reinventar tota
  la informàtica des de zero i tirar endavant una empresa.

  A més de les despeses de desenvolupament per evitar patents, o les
  llicències de patents, la directiva augmentaria les despeses legals
  per assegurar-se que no s'infringeixen patents i defensar-se'n. Fins i
  tot els desenvolupadors d'IBM[4], una de les empreses que més presiona
  a favor de les patents de programari, lamenten que les trabes legals
  els impedeixin avançar. Malament rai quan en una companyia tecnològica
  el departament legal pesa més que el tècnic.

  Cap estudi econòmic justifica la legalització de les patents de
  programari[5], perquè són un frè a la innovació donada la naturalesa
  del mercat (en informàtica l'única manera de no innovar és gaudir d'un
  monopoli com el que dóna una patent). La pròpia Comissió va demanar
  l'opinió del públic i més del 90% de les respostes s'hi van oposar
  (més del 95% dels professionals i pimes informàtiques). Tant els
  estudiosos del MIT, com els executius d'ILOG (i centars d'altres
  empreses i assocacions), com alguns polítics, sindicats i institucions
  s'oposen a les patents de programari.

  Hi ha gent que creu que si les petites empreses poden demanar patents
  estaran en una millor situació per obtenir capital risc o anunciar-se
  als clients que si no, i que les podran explotar. En realitat encara
  que es poguessin permetre les grans despeses que suposa obtenir
  patents, no les poden explotar contra els seus principals competidors,
  les empreses grans amb moltes patents, perquè segur que n'infringiran
  més que les que puguin obtenir, i per tant tindran les de perdre si
  comencen querelles. Aquesta indefensió treu valor a les patents, i és
  improbable que un inversor responsable (i d'irresponsables ja no en
  queden) tingui en compte les patents d'una petita empresa (vegeu [6]
  citat a [7]). A més el client sap o acabarà sabent que obtenir una
  patent no demostra intel·ligència o aptitud tècnica [8], sinó
  paciència burocràtica, diners i retòrica. Per tant no hauria de ser un
  gran reclam publicitari.

  L'efecte de la directiva seria la desaparició del teixit productiu
  informàtic europeu, enfonsat per les despeses legals, i el
  reforçamentt dels oligopolis dels EUA i el Japó. Les empreses usuaries
  d'informàtica (totes) també es veurien perjudicades pels monopolis
  reforçats, i tindrien més despeses per a menys progrés informàtic. Les
  úniques companyies autòctones beneficiades serien les agències de
  propietat industrial (suposant que no fossin desplaçades per
  companyies estrangeres amb més anys d'experiència en aquestes selves
  legals).

  La Unió Europea va decidir a Lisboa que volia liderar el món el 2010
  gràcies a l'economia basada en el coneixement. Difícilment ho
  aconseguirem si comencem posant en safata als nostres competidors dels
  EUA i el Japó la destrucció dels nostres recursos intel·lectuals
  mitjançant la importació dels errors jurídics i econòmics dels països
  que volem superar. Les empreses europees tenen capacitat per competir
  amb les d'arreu del món, excepte si aquestes aconsegueixen canviar la
  llei per prohibir la lliure competència en informàtica.

  CALIU és una associació d'usuaris catalanoparlants de GNU/Linux,
  preocupada pels efectes de les patents de programari en el programari
  lliure. Però creiem que és important que totes les empreses i els
  professionals de la informàtica es mobilitzin en contra d'una
  directiva que no només elminaria les empreses que treballen amb
  programari lliure sinó que obligaria a la resta d'empreses de
  programari a plegar o convertir-se en pseudobufets d'advocats. Per
  això us demanem que us informeu del perill que suposa la directiva i
  us mobilitzeu en contra. Creiem que és important que
   * Us llegiu l'explicació que us enviem (incloem un resum) i
    comproveu vosaltres mateixos els fets (podeu fer servir els
    enllaços[11]) per formar-vos una opinió pròpia.
   * Signeu la petició contra les patents de programari [10] (podeu
    enviar el logotip) i poseu un enllaç cap a ella a la vostra web.
   * Feu arribar la vostra posició als eurodiputats i al Ministeri
    d'Economia, així com als partits, associacions empresarials i
    altres persones o organismes influents.
   * Procureu denunciar la maniobra de la Comissió als mitjans de
    comunicació i a d'altres empreses d'informàtica amb què tingueu
    relació.
   * Us poseu en contacte amb nosaltres si hi podeu dedicar més
    esforços, per coordinar la campanya.

  Us agraim l'atenció i us encoratgem a protegir la vostra empresa i tot
  el sector reaccionant a temps als abusos de les oficines de patents,
  els intermediaris de patents i alguna gran corporació amb la
  complicitat de la Comissió Europea.

  Xavi Drudis Ferran

  CALIU
  seu social:
  Passeig de Fabra i Puig, 376, 2-2
  08031 Barcelona

  Inscrita en el registre oficial d'associacions de la Generalitat de
  Catalunya amb el número 25400.

  Persones de contacte:

  Xavi Drudis Ferran <xdrudis@tinet.org>

  Francesc Genové <sly@grn.es>

  Eduard Fabra i Bori <edufabra@teleline.es>

  Josep Maria Fabrega Sanchez <jah@ant.eupvg.upc.es>

  Emili Masnou emas nou@netscape.net

Referències.

  [1] convenció europea de patents
  Anglès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/
  Alemany http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index_d.html
  Francès http://www.european-patent-office.org/legal/epc/index_f.html

  [2] proposta de directiva
  Alemany
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92de.pd
  f
  Anglès
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92en.pd
  f
  Francès
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fr.pd
  f
  Castellà
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92es.pd
  f 
  Danès
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92da.pd
  f
  Italià
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92it.pd
  f
  Neerlandès
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92nl.pd
  f
  Portuguès
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92pt.pd
  f
  Finès
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92fi.pd
  f
  Suec
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92sv.pd
  f
  Grec
  http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/com02-92el.pd
  f
  
  Comentari d'Eurolinux sobre la proposta de directiva
  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/papri/eubsa-swpat0202/indexen.html

  [3] Estadístiques sobre nombre estimat de patents de programari per
  empresa.
  Anglès http://swpat.ffii.org/patents/perled/app_stat.html

  [4] Entrevista amb un desenvolupador d'IBM
  http://swpat.ffii.org/players/ibm/index.en.html#sslug0202

  [5] Biliografia en contra de les patents de programari.
 Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/indexen.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/minra/siskuen.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/papri/indexen.html
 Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/prina/indexde.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/minra/siskude.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/papri/indexde.html
 Francès http://swpat.ffii.org/vreji/prina/indexfr.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/minra/siskufr.html
     http://swpat.ffii.org/vreji/papri/indexfr.html

  [6] Converting Capital Into Software That Works Joel Spolsky
  http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000074.html

  [7] Las patentes de software y sus efectos en Europa
  Joaquín Seoane Pascual i Ramón García Fernández
  http://jungla.dit.upm.es/~joaquin/patentes/trabajo/doc/report_es.pdf.

  [8] Why are Software Patents so Trivial?
  http://swpat.ffii.org/stidi/frili/index.en.html

  [9] European software patents horror gallery
  Anglès http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.en.html
  Alemany http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.de.html
  Francès http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/index.fr.html

  [10] Recollida de signatures contra les patents de programari
  (11 idiomes) http://petition.eurolinux.org/flags/en.jpg

  [11] Punt de vista de Caliu (versió web del document que us trametem).
  http://www.caliu.org/Caliu/Patents/explicacio.html
  Aquesta carta (per poder seuir la resta d'enllaços de més avall)
  http://www.caliu.org/Caliu/Patents/empreses.html


----- End forwarded message -----


-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.org


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: