[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

优惠代开增值税电脑发票和商品销售税发票!贵公司负责人(经理/财务): 您好!
 
     我是广东宏大实业有限公司。因本公司进项较多,为要冲减进项。
 现有“增值税”(电脑)发票对外提供,税率方面较低(6%)左右的税点。
 其它“国税”“地税”等普通发票(2%)左右的税点优惠代开或合作。

 还可以根据数目的大小来衡量优惠的多少。

  本公司郑重承诺所用票据均可上网查询或到税务局抵扣验证。

  彼此合作一次,必成永久朋友!

  
洽商电话 :013790156968   欢迎来电垂询!
  邮箱:gdhongda@tom.com   
  联系人:李东胜
  顺祝商祺!                             
                              广东宏大实业有限公司

Reply to: