[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[SPAM]2009 DATA> INWESTYCYJNE INTERESY w Ukrainie: 21-22 lutego 2009 r., Lwow, Hotel "Sputnik"   Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Consultingowe, Kijów, Ukraina.
               + 38 (044) 4?5?5?9?9?9?9
Kto włada informacją - włada światem http://seminar.pl.ua

               Serdecznie zapraszamy na
Międzynarodową Polsko - Ukraińską konferencję na temat
         "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość"
             XXXI Międzynarodowa konferencja

             INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICą:
                Twoja firma na Ukrainie

           21-22 lutego 2009 r, Lwów, Hotel "Sputnik"
(zakwaterowanie od 20 lutego do 23 lutego 2009 roku)
===============================================================================
? Aktualne informacje. Informacje handlowo-gospodarcze.
? Przepisy prawne, exportowo-importowe. ? W co warto inwestować na Ukrainie? Jak nabyć nieruchomość na firmę?
? Rozwój inwestycji w Ukrainie- terażniejszość i perspektywy
===============================================================================

Program konferencji skierowany jest do:
* właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji
* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
* kadry zarządzającej,
* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.

Konferencja prowadzona będzie w języki Rosyjskim, Ukraińskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język Polski.

Ukraińskie przepisy są przychylne zagranicznym inwestorom. Utworzenie w tym kraju własnego przedstawicielstwa lub filii przedsiębiorstwa nie jest sprawą trudną, o ile oczywiście zna się obowiązujące przepisy w Ukrainie Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. {Tel. + 38 (067) 506.01.10} E-mail:vika@mail.zp.ua

===============================================================================

Referenci konferencji: ? Specjalista z Ministerstwa Gospodarki Ukrainy; ? prawnicy; ? specjaliści z przepisów prawnych i gospodarczych, podatkowych na Ukrainie; ? przedstawicieli Banku ?Kredyt Bank?
? przedstawicieli Banku ?Raiffeisen Bank?
? windykatorzy
=============================================================================== Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji - nie ma lepiej niż prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.

Program konferencji http://seminar.pl.ua
Koszt uczestnictwa w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna): 1900,00 zł

Kwestionariusz zgłoszeniowy http://seminar.pl.ua/kwestionariusz.doc

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników i być wysłane faksem (automat) do organizatorów konferencji 00 38 (044) 4?5?5?9?3?1?4 (Ukraina, Kijów) Po wystawieniu faktury trzeba dokonać zapłaty za udział w konferencji przelewem na konto podane na fakturze.
SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA:

Telefonicznie pod nr - 00 38 (067) 506.01.10  Wiktoria Swięcicka
                 - znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.

( faks-automat)    00 38 (044) 455.93.14
( faks)        00 38 (044) 455.99.99

bkfyizReply to: