[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Call for translations: Squeeze release announcementOn 5 February 2011 17:13, Alexander Reichle-Schmehl <tolimar@debian.org> wrote:
>> I'm attaching the Swedish (sv) translation.
>
> Many thanks!
>
[...]
>
>> Last time around, Alexander (cc-ed) mailed debian-user-swedish at the
>> moment of release. This worked very well IMHO and I hope we can repeat
>> it this year.
>
> Sure, will do!

Updated version is attached. I have 1) changed the encoding --- the
www-version looks much better now :) don't know if this is relevant
for your mail --- and 2) fixed some minor mistakes. If it's not too
much of a hassle for you, please consider mailing this instead.

I have updated in webwml CVS, and this is indeed the exact same file
you'll find there...

Best,
Martin
<define-tag pagetitle>Debian 6.0 <q>Squeeze</q> släppt</define-tag>
<define-tag release_date>2011-02-05</define-tag>
#use wml::debian::news

# https://alioth.debian.org/scm/viewvc.php/announcements/en/2011/2011-02-06-squeeze-announce.wml?root=publicity&view=log
# This is based on revision 1573

<p>Efter 24 månaders konstant utveckling kan Debianprojektet
stolt kungöra den nya stabila versionen 6.0 (kodnamn
<q>Squeeze</q>). Debian 6.0 är ett fritt operativsystem och kommer för
första gången i två varianter. Vid sidan av Debian GNU/Linux, introduceras
med denna version Debian
GNU/kFreeBSD som en <q>teknikförhandsvisning</q>.</p>

<p>Debian 6.0 innehåller skrivbordsmiljö och applikationer från KDE Plasma,
skrivbordsmiljöerna
GNOME, Xfce, och LXDE såväl som alla sorters
serverapplikationer.  Denna utgåva innehåller även kompatibilitet med FHS v2.3
och mjukvara utvecklad för version 3.2 av LSB.</p>

<p>Debian kör datorer från så kallade palmtopar och handhållna datorer
till superdator, och nästan allting däremellan.  Sammanlagt nio
arkitekturer stöds av Debian GNU/Linux: 32-bitars PC / Intel IA-32
(<code>i386</code>), 64-bitars PC / Intel EM64T / x86-64
(<code>amd64</code>), Motorola/IBM PowerPC (<code>powerpc</code>),
Sun/Oracle SPARC (<code>sparc</code>), MIPS (<code>mips</code>
(rak byteordning) och <code>mipsel</code> (omvänd byteordning)), Intel Itanium
(<code>ia64</code>), IBM S/390 (<code>s390</code>) och ARM EABI
(<code>armel</code>).</p>

<p>Debian 6.0 <q>Squeeze</q> introducerar teknikförhandsvisningar av två nya
porteringar till kärnan från FreeBSD-projektet med
den välkända användarmiljön från Debian/GNU:
Debian GNU/kFreeBSD för 32-bitars PC (<code>kfreebsd-i386</code>) och
64-bitars PC (<code>kfreebsd-amd64</code>). Dessa porteringar är de första
någonsin i en Debianutgåva som inte är baserade på
Linuxkärnan. Stödet för vanlig servermjukvara är starkt och
kombinerar de existerande funktionerna i Linuxbaserade Debianversioner med de
unika funktioner som är kända från BSD-världen. För denna utgåva är dock
dessa nya porteringar begränsade; till exempel stöds ännu inte några av de
avancerade skrivbordsfunktionerna.</p>

<p>En annan helt ny företeelse är den rakt igenom fria Linuxkärnan, som inte längre
innehåller problematiska inbäddade filer. Dessa har plockats ut och
lagts i
separata paket som flyttats ut ur Debians huvudarkiv och in i
den icke-fria delen av vårt arkiv, vilken inte används som standard.
På detta sätt
har Debiananvändare möjligheten att köra ett fullständigt fritt
operativsystem, men kan ändå välja att använda icke-fria inbäddade filer
om nödvändigt. Inbäddade filer som behövs under installationen kan laddas
av installationssystemet ; särskilda cd-avbildningar och tarbollar för
usb-baserade
installationer finns även tillgängliga. Mer information om detta kan hittas på
Debians <a
href="http://wiki.debian.org/Firmware";>wikisida om inbäddade filer</a>.</p>

<p>Dessutom introducerar Debian 6.0 ett beroendebaserat uppstartssystem,
vilket gör systemuppstarter snabbare och mer robusta tack vare parallell
körning av startskript och korrekt hantering av beroenden mellan dem.
Flera andra ändringar gör Debian mer lämpligt för enheter med
mindre formfaktor,
såsom att KDE Plasma Netbook introduceras.</p>

<p>Denna utgåva innehåller ett antal uppdaterade mjukvarupaket, såsom:
</p>
<ul>
<li>KDE Plasma Workspaces and KDE Applications 4.4.5</li>
<li>en uppdaterad version av skrivbordsmiljön Gnome 2.30</li>
<li>skrivbordsmiljön Xfce 4.6</li>
<li>LXDE 0.5.0</li>
<li>X.Org 7.5</li>
<li>OpenOffice.org 3.2.1</li>
<li>GIMP 2.6.11</li>
<li>Iceweasel 3.5.16 (en version av Mozilla Firefox utan varumärkesanknytning)</li>
<li>Icedove 3.0.11 (en version av Mozilla Thunderbird utan varumärkesanknytning)</li>
<li>PostgreSQL 8.4.6</li>
<li>MySQL 5.1.49</li>
<li>GNU Compiler Collection 4.4.5</li>
<li>Linux 2.6.32</li>
<li>Apache 2.2.16</li>
<li>Samba 3.5.6</li>
<li>Python 2.6.6, 2.5.5 and 3.1.3</li>
<li>Perl 5.10.1</li>
<li>PHP 5.3.3</li>
<li>Asterisk 1.6.2.9</li>
<li>Nagios 3.2.3</li>
<li>Xen Hypervisor 4.0.1 (stöd för dom0 och domU)</li>
<li>OpenJDK 6b18</li>
<li>Tomcat 6.0.18</li>
<li>mer än 29000 andra mjukvarupaket klara för användning, byggda från
nära 15000 källkodspaket.</li>
</ul>
<p>
Debian 6.0 innehåller fler än 10000 nya baket, såsom bläddraren Chromium,
övervakningslösningen Icinga, pakethanteringsframändan Software
Center, nätverkshanteraren wicd, verktyget lxc
(Linux container tools)
för lättviktig virtualisering
och klusterramverket Corosync.
</p>

<p>Med detta breda urval paket uppfyller Debian ännu en gång
sin målsättning att vara det universella operativsystemet. Det är lämpligt
för flera olika användningsfall: från skrivbordssystem till handhållna datorer;
från
utvecklingsservrar till klustersystem; och för
databas-, webb eller
lagringsservrar. Samtidigt säkerställer ytterligare ansträngningar för kvalitetskontroll,
såsom automatiska installations- och uppgraderingstester för alla paket
i Debians arkiv, att Debian 6.0 uppfyller de höga
förväntningar som användare har på en stabil Debianutgåva.
Den är stabil som en klippa
och utförligt testad.
</p>

<p>Med början i Debian 6.0 har <q>Custom Debian Distributions</q> bytt
namn till <a href="http://blends.alioth.debian.org/";><q>Debian Pure
Blends</q></a>. Deras bredd har utökats eftersom Debian 6.0 lägger <a
href="http://www.debian.org/devel/debian-accessibility/";>Debian
Accessibility</a>, <a
href="http://debichem.alioth.debian.org/";>DebiChem</a>,
<a href="http://wiki.debian.org/DebianEzGo";>Debian EzGo</a>, <a
href="http://wiki.debian.org/DebianGis";>Debian GIS</a> och <a
href="http://blends.alioth.debian.org/multimedia/tasks/index";>Debian
Multimedia</a> till de redan existerande <a
href="http://wiki.debian.org/DebianEdu";>Debian Edu</a>, <a
href="http://www.debian.org/devel/debian-med/";>Debian Med</a> och <a
href="http://wiki.debian.org/DebianScience";>Debian Science</a> <q>pure
blends</q>. Möjlighet finns att <a
href="http://blends.alioth.debian.org/";>bläddra i alla blandningars
innehåll</a>, inklusive
presumptiva paket som användare gärna får nominera för
nästa utgåva.</p>

<p>Debian kan installeras från olika installationsmedier såsom
blu-ray-, dvd- och cd-skivor, usb-pinnar och disketter eller över nätverk.
Gnome är standardskrivbordsmiljö och finns på den första cd-skivan.
Andra skrivbordsmiljöer &ndash; KDE Plasma Desktop and
Applications, Xfce och LXDE &ndash; kan installeras med hjälp av två
alternativa cd-avbildningar.
Den önskade skrivbordsmiljön kan också
väljas från startmenyn på cd- och dvd-skivorna.
Återigen tillgängligt med Debian 6.0 finns cd- och dvd-skivor för flera
arkitekturer ("multi-arch") vilket möjliggör installation av flera
arkitekturer från en enda skiva.
Skapandet av körbar usb-media har också förenklats betydligt;
se <a href="$(HOME)/releases/squeeze/installmanual">installationsguiden</a>
för detaljer.</p>

<p>Förutom med de vanliga installationsmedierna kan Debian GNU/Linux
också användas direkt utan installation. Dessa speciella bilder,
kända som live-avbildningar, finns tillgängliga för cd, usb-pinnar och
netboot-konfigurationer som möjliggör uppstart via nätverket.
Till att börja med tillhandahålls dessa endast för
<code>amd64</code>- och <code>i386</code>-arkitekturerna.
Det är också möjligt att använda dessa live-avbildningar för att
installera Debian GNU/Linux.</p>

<p>Installationsprocessen för Debian GNU/Linux 6.0 har förbättrats
på många sätt, bland annat med enklare val av språk- och
tangentbordsinställningar, partitionering av logiska volymer, RAID och
krypterade system.
Stöd har också lagts till för filsystemen ext4 och Btrfs och
&ndash; på kFreeBSD-arkitekturen &ndash;
filsystemet Zettabyte (ZFS). Installationssystemet för Debian
GNU/Linux finns nu tillgängligt på 70 språk.</p>

<p>Avbildningar för Debianinstalleraren kan redan nu hämtas med hjälp av
<a href="$(HOME)/CD/torrent-cd/">bittorrent</a> (det rekommenderade sättet),
<a href="$(HOME)/CD/jigdo-cd/#which">jigdo</a> eller
<a href="$(HOME)/CD/http-ftp/">HTTP</a>; se
<a href="$(HOME)/CD/">Debian på cd</a> för ytterligare information.
De kommer
snart även finnas tillgängliga på fysiska dvd-, cd- och blu-ray-skivor från
ett otal <a href="$(HOME)/CD/vendors">återförsäljare</a>.</p>

<p>Uppgraderingar till Debian GNU/Linux 6.0 från den tidigare utgåvan, Debian
GNU/Linux 5.0 (alias <q>Lenny</q>), hanteras automatiskt av
pakethanteringsverktyget apt-get för de flesta konfigurationer
och till viss del även av pakethanteringssystemet aptitude.
Som vanligt kan Debian GNU/Linux-system uppgraderas smärtfritt, på plats
och utan någon nedtid, men läsning av
<a href="$(HOME)/releases/squeeze/releasenotes">kommentarer till utgåvan</a>
såväl som
<a href="$(HOME)/releases/squeeze/installmanual">installationsguiden</a>
rekommenderas starkt
för information om möjliga problem och för detaljerade instruktioner om
installation och uppgradering. Kommentarerna kommer förbättras ytterligare
och översättas till fler språk under veckorna närmast efter lanseringen.</p>


<h2>Om Debian</h2>

<p>Debian är ett fritt operativsystem som utvecklas av
tusentals frivilliga från hela världen som samarbetar via
internet. Debianprojektet huvudstyrkor är dess bas av frivilliga, dess
hängivenhet till Debians sociala kontrakt och dess förpliktelse att tillhandahålla
det bästa möjliga operativsystemet. Debian 6.0 är ytterligare ett viktigt steg
i denna riktning.</p>


<h2>Kontaktinformation</h2>

<p>För ytterligare information, besök Debians webbsidor på
<a href="$(HOME)/">http://www.debian.org/</a> eller sänd e-post till
&lt;press@debian.org&gt;.</p>


Reply to: