[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Xem các số điện thoại của khách truy cập...Hi bạn lista, mình thấy website của bạn chưa có gắn phần thống kê số điện thoại của khách truy cập, nên đã có rất nhiều khách hàng truy cập vào trang web mà bạn không biết được số điện thoại của họ.

Vì vậy nếu bạn muốn thêm phần phát hiện số điện thoại này vào website, hãy liên hệ đến mình ngay nhé, mình sẽ cài đặt với giá hữu nghị 300 k / 1 năm (dùng thử 10 ngày, không mua cũng không sao).

Bạn có thể gọi điện cho mình hoặc truy cập vào trang uhchat .net Reply to: