[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://pamÖnerdiğim değişiklikler aşağıda, düzeltilmiş ek dosyada.  Eline sağlık!

--- /home/roktas/tr.po.orig	2009-01-01 19:16:44.000000000 +0200
+++ /home/roktas/tr.po	2009-01-01 19:20:14.000000000 +0200
@@ -35,8 +35,8 @@
 msgstr ""
 "PAM kullanan çoğu hizmet, libpam'ın bu yeni sürümü için derlenmiş "
 "modüllerden yararlanabilmek için yeniden başlatılmak zorunda.  Lütfen "
-"yeniden başlatılacak hizmetlerin init.d betiklerinin aşağıdaki boşluklarla "
-"ayrılmış listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."
+"yeniden başlatılacak hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla "
+"ayrılmış aşağıdaki listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -103,10 +103,10 @@
 msgstr ""
 "Sisteminizde çalışmakta olan birden fazla xscreensaver ya da xlockmore "
 "örneğine rastlandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, libpam-modules "
-"paketinin yükseltilmesi bu programların kimliklerinin doğrulanamamasına "
-"neden olacak. Yükseltme işlemine devam etmeden önce bu programları "
-"durdurmalı ya da yeniden başlatmalısınız, böylece mevcut oturumların "
-"kilitlenmesinin önüne geçebilirsiniz."
+"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız "
+"hale getirecek. Mevcut oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme "
+"işlemine devam etmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden "
+"başlatmalısınız."
 
 #~ msgid ""
 #~ "Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and "

-- 
roktas
# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
# Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 0.99.7.1-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-28 01:17-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-01 19:20+0200\n"
"Last-Translator: Mert Dirik <mertdirik@gmail.com>\n"
"Language-Team: Debian L10n Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr ""
"PAM kitaplığının yükseltilmesi için yeniden başlatılacak olan hizmetler:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"PAM kullanan çoğu hizmet, libpam'ın bu yeni sürümü için derlenmiş "
"modüllerden yararlanabilmek için yeniden başlatılmak zorunda.  Lütfen "
"yeniden başlatılacak hizmetlere ilişkin init.d betiklerinin boşluklarla "
"ayrılmış aşağıdaki listesini inceleyin ve gerekliyse listeyi düzeltin."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Görüntü yöneticisinin elle yeniden başlatılması gerekli"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"kdm, wdm ve xdm görüntü yöneticileri, libpam'ın yeni sürümünden "
"yararlanabilmek için yeniden başlatılmalı; fakat sisteminizde etkin X "
"oturumları var. Görüntü yöneticisi yeniden başlatılırsa bu oturumlar da "
"kapatılır. Bu yüzden ileride yeni X oturumları açabilmek için bu hizmetleri "
"elle yeniden başlatmanız gerekecek. "

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Bazı hizmetler PAM yükseltmesi için yeniden başlatılamadı"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Aşağıdaki hizmetler PAM kitaplığının yükseltmesi için yeniden başlatılamadı:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Bu hizmetleri '/etc/init.d/<hizmet> start' komutunu kullanarak elinizle "
"başlatmanız gerekecek."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr ""
"Yükseltme işleminden önce xscreensaver ve xlockmore yeniden başlatılmalı"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"Sisteminizde çalışmakta olan birden fazla xscreensaver ya da xlockmore "
"örneğine rastlandı. Uyumsuz kitaplık değişiklikleri yüzünden, libpam-modules "
"paketinin yükseltilmesi bu programlarda kimlik doğrulamasını olanaksız "
"hale getirecek. Mevcut oturumların kilitlenmesi önlemek için, yükseltme "
"işlemine devam etmeden önce bu programları durdurmalı ya da yeniden "
"başlatmalısınız."

#~ msgid ""
#~ "Some other services such as xscreensaver, gnome-screensaver, and "
#~ "xlockmore cannot be restarted for you.  You will not be able to "
#~ "authenticate to these services until you restart them manually."
#~ msgstr ""
#~ "xscreensaver, gnome-screensaver ve xlockmore gibi bazı hizmetler sizin "
#~ "için yeniden başlatılamaz.  Siz bu hizmetleri elle yeniden başlatana "
#~ "kadar bu hizmetlere kimlik doğrulaması yapılamayacak."

Reply to: