[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: synaptic 0.52 için güncellenmiş tr.po[Ercin, ellerine saglik!]

* Erçin EKER [2004-06-28 17:53:05+0300]
> #: common/indexcopy.cc:267
> msgid "No valid records were found."
> msgstr "Geçerli kayıt bulunamadı."

s/kayit/bir kayit/

> #: common/rcdscanner.cc:280
> msgid "Waiting for disc..."
> msgstr "Disk taranıyor..."

["Scanning for disc" ile cakismamasi icin?]

Disk bekleniyor
 
> #: common/rpackage.cc:509
> #, c-format
> msgid ""
> "\n"
> "Package %s has no available version, but exists in the database.\n"
> "This typically means that the package was mentioned in a dependency and "
> "never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents of "
> "sources.list\n"
> msgstr ""
> "\n"
> "%s paketinin kullanılabilir bir sürümü yok, fakat veritabanında\n"
> "kaydı bulunuyor. Bunun anlamı bir paketin bağımlılık listesinde yer alıyor "
> "ve hiçbir zaman arşive yüklenmemiş, artık kullanılmıyor ya da sources.list "
> "dosyası içeriği bu dosyayı sağlayamıyor.\n"

s/Bunun anlami/Bunun anlami; /

> #. Reverse Depends
> #: common/rpackagefilter.cc:56 gtk/window_filters.glade.h:31
> #: gtk/rgfiltermanager.h:77
> msgid "Origin"
> msgstr ""

[Bu atlanmis]

"Mensei" veya "Orijini"
[Dikkat!  "Orjini" degil]

> #: common/rpackagefilter.cc:661
> #, c-format
> msgid "Bad regular expression '%s' in ReducedView file."
> msgstr "BasitGörünüm dosyası içinde hatalı düzenli ifade; '%s'."

s/ifade;/ifade:/

> #. TRANSLATORS: Error message after a failed download.
> #. The first %s is the URL and the second
> #. one is a detailed error message that
> #. is provided by apt
> #: common/rpackagelister.cc:1258
> #, c-format
> msgid ""
> "Failed to fetch %s\n"
> "  %s"
> msgstr ""
> "%s'den indirme başarısız\n"
> " %s"

[Bu ekler okunusa gore degistiginden hep problem oluyor :-)]

s/%s'den/%s bagindan [adresinden]/

> #: common/rpackagelister.cc:1282
> msgid "Do you want to continue, ignoring these packages?"
> msgstr "Devam etmek ve bu paketleri göz ardı etmek istiyor musunuz?"

[Hangisinin imlasi dogru? "gozardi"/"goz ardi".  TDK kilavuzunda 
bulamadi.  Saniyorum ikincisi dogru.  Bu durumda butun metinde:]

%s/gozardi/goz ardi/g
 
> #. vim:sts=3:sw=3
> #: gtk/dialog_quit.glade.h:1
> msgid ""
> "<b><big>Quit and discard marked changes?</big></b>\n"
> "\n"
> "There are still marked changes that have not yet been applied. They will get "
> "lost if you choose to quit 'Synaptic'."
> msgstr ""
> "<b><big>Çık ve yapılan değişiklikeri göz ardı et?</big></b>"
> "\n"
> "Henüz uygulanmamış değişiklikler var. 'Synaptic'ten çıkacak olursanız "
> "yapılan değişiklikler kaybedilecek."

s/değişiklikeri/değişiklikleri/

> #: gtk/dialog_upgrade.glade.h:1
> msgid ""
> "<b><big>Mark upgrades in a smart way?</big></b>\n"
> "\n"
> "The default upgrade method skips upgrades that would introduce conflicts or "
> "would require to install additional packages.\n"
> "\n"
> "The smart upgrade (dist-upgrade) attemps to resolve conflicts and to fullfil "
> "all dependencies of upgrades in a smart way.\n"
> "\n"
> "<b>Note:</b> The upgrades will be marked, only. You still have to apply them "
> "afterwards."
> msgstr ""
> "<b><big>Yükseltme işlemi akıllıca işaretlensin?</big></b>\n"
> "\n"
> "Öntanımlı yükseltme yöntemi ek paketlere ihtiyaç duyan ya da çelişmeye yol "
> "açacak paketleri geçecektir."
> "\n"
> "Akıllı yükseltme (dist-upgrade) çelişmeyi çözmeye çalışacak ye gereken tüm "
> "bağımlılıkların tamamı akıllıca yapılacak.\n"
> "\n"
> "<b>Not:</b> Yükseltmeler sadece işaretlenecektir. Hâlâ değişiklikleri "
> "uygulamanız gerekecek."

s/ye/ve/
> #: gtk/gsynaptic.cc:62
> msgid "--upgrade-mode  Call Refresh, Upgrade and display changes\n"
> msgstr "--upgrade-mode Yenileme, Yükseltme yap ve değişiklikleri göster\n"

s/Yenileme/Tazele/

> #: gtk/rgaboutpanel.cc:63 gtk/window_about.glade.h:5
> msgid "Credits"
> msgstr "Katkı Sağlayanlar"

[GNOME cevirilerinde bunu nasil karsiliyorsunuz?  Standart hale 
uydurmakta fayda var.]

> #: gtk/rgmainwindow.cc:359 gtk/window_details.glade.h:21
> msgid "No package is selected.\n"
> msgstr "Hiç paket seçili değil.\n"

[Diger bir mesajdan alinti]
Herhangi bir paket seçili değil

> #: gtk/rgmainwindow.cc:1137
> msgid "Refresh the list of known packages"
> msgstr "Görüntülenecek paketler listesini süz"

s/suz/tazele/

> #: gtk/rgmainwindow.cc:1320
> msgid "Mark for Installation"
> msgstr "Kurulum için İşaretle"
> 
> #: gtk/rgmainwindow.cc:1328
> msgid "Mark for Reinstallation"
> msgstr "Yeniden Kurmak için işaretle"

s/Kurmak/Kurulum/

> #: gtk/rgmainwindow.cc:1404
> msgid "Mark Suggested for Installation"
> msgstr "Teklif Edilanleri Kurmak için İşaretle"

s/Edilanleri/Edilenleri/

> #: gtk/rgmainwindow.cc:2131
> msgid ""
> "No help viewer is installed!\n"
> "\n"
> "You need either the GNOME help viewer 'yelp', the 'konqueror' browser or the "
> "'mozilla' browser to view the synaptic manual.\n"
> "\n"
> "Alternativly you can open the man page with 'man synaptic' from the command "
> "line or view the html version located in the 'synaptic/html' folder."
> msgstr ""
> "Hiçbir yardım görüntüleyicisi kurulu değil\n"
> "\n"
> "Synaptic kılavuzunun gösterilebilmesi için, Gnome yardım görüntüleyicisi "
> "'yelp', 'konqueror' ya da 'mozilla' tarayıcılarından birisi kurulu "
> "olmalıdır.\n"
> "\n"
> "Başka bir seçenek ise komut satırından 'man synaptic' komutuyla veya "
> "'synaptic/html' dizininden kılavuza ulaşabilirsiniz."

s/Hiçbir/Herhangi bir/

> #: gtk/rgsummarywindow.cc:436
> msgid ""
> "Essential packages will be removed.\n"
> "This may render your system unusable!\n"
> msgstr ""
> "Temel paketler silinecek.\n"
> "Bu işlem sisteminizi kararsız hale getirebilir!\n"

s/kararsız/kullanılamaz/

> #: gtk/window_main.glade.h:6
> msgid "Mark All Upgrades"
> msgstr "Tüm Yükseltmelerini İşaretle"

s/Yükseltmelerini/Yükseltmeleri/

> #: gtk/window_main.glade.h:10
> msgid "Mark for _Removal"
> msgstr "_Kaldırmak içi İşaretle"

s/içi/için/

> #: gtk/window_main.glade.h:11
> msgid "Mark for _Upgrade"
> msgstr "Akıllı _Yükseltme"

_Yükseltme için İşaretle

> #: gtk/window_preferences.glade.h:38
> msgid "Delete downloaded packages after installation"
> msgstr "Kurulumdan sonra indirilen paketi sil"

Indirilen paketleri kurulumdan sonra sil

> #: gtk/window_preferences.glade.h:55
> msgid "Leave all downloaded packages in the cache"
> msgstr "İndirilen paketi önbellekte bırak"

Indirilen bütün paketleri \"cache\" dizininde bırak

> #: gtk/window_preferences.glade.h:76
> msgid "Regular expressions are an advanced method of text matching"
> msgstr "Düzenli ifadeler, metin eşlemede kullanılan gelişmiş bir yöntemdir"

s/,//

> #: gtk/window_disc_name.glade.h:2
> msgid ""
> "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Enter the label of the CD-ROM</span>"
> msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"large\">CD-ROM'un ismini girin</span>"
> 
> #: gtk/window_disc_name.glade.h:3
> msgid "Disc label:"
> msgstr "Disk ismi:"
> 
> #: gtk/window_disc_name.glade.h:4
> msgid ""
> "The label will be used to identify the CD-ROM if you want to install "
> "packages from it later."
> msgstr ""
> "Etiket, CD-ROM'dan daha sonra yapılacak kurulumlarda  diski daha rahat "
> "tanıyabilmek için kullanılacak."

s/Etiket/Bu isim/
> #: gtk/window_filters.glade.h:22
> msgid "Installed packages that are upgradable"
> msgstr "Kurulu olan yükseltilebilir paketler"

Yükseltilebilir durumda olan kurulu paketler

> 
> #: gtk/window_filters.glade.h:23
> msgid "Installed packages that are upgradable to a later upstream version"
> msgstr "Kurulu ve daha yeni sürümlerine yükseltilebilir paketler"

Daha yeni sürümlerine yükseltilebilir durumda olan kurulu paketler

> #: gtk/window_filters.glade.h:34
> msgid "Packages that are new in the repository since that last \"Refresh\""
> msgstr "Son \"Güncelle\"den bu yana depoya yeni girmiş olan paketler"

[Butun "refresh"leri kontrol edelim, bazilari "yenile" olarak 
karsilanmis.]

s/Güncelle/Tazele/

> #. replaces/obsoletes
> #: gtk/window_filters.glade.h:44 gtk/rgfiltermanager.h:74
> msgid "Recommendations"
> msgstr "Önerilen"

[Bu mesajlarin tam yerini bilmiyorum, cogul eki gerekir mi?]
Onerilenler

> #: gtk/window_filters.glade.h:45
> msgid "Removed packages that have left configuration files on the system"
> msgstr "Kaldırılmış ve geride yapılandırma dosyaları kalan paketler"

Geride yapılandırma dosyaları kalan kaldırılmış paketler

> #. /recommends
> #: gtk/window_filters.glade.h:50 gtk/rgfiltermanager.h:75
> msgid "Suggestions"
> msgstr "Teklif edilen"

[ditto]
Teklif edilenler

> #: data/synaptic.desktop.in.h:1
> msgid "Install, remove and upgrade software packages"
> msgstr "Yazılım paketlerini kur, kaldır ya da yükselt"

[Orijinalde gereksiz bir ifade var.]
Paketleri kur, kaldır ya da yükselt

> #: gtk/dialog_welcome.glade.h:2
> msgid ""
> "<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark "
> "all changes and then to apply them."
> msgstr ""
> "<b>Not:</b> Yapılan değişiklikler anında uygulanmıyor. Önce yapılacak "
> "değişiklikleri işaretlemeniz daha sonra bunları uygulanmanız gerekmektedir."

s/işaretlemeniz/işaretlemeniz,/

> #: gtk/dialog_welcome.glade.h:7
> msgid "Select the package and choose the action from the 'Package' menu."
> msgstr "Paketi seçin 'Paket' menüsünden uygulanacak eylemi seçin."

Paketi ve 'Paket' menüsünden uygulanacak eylemi seçin.

> #: gtk/dialog_welcome.glade.h:10
> msgid ""
> "You can mark packages for installation, upgrade or removal in several ways:"
> msgstr ""
> "Paket kurulum, yükseltme ve kaldırmak için işaretlemenin birkaç yolu var:"

s/Paket/Paketleri/

> #: gtk/window_details.glade.h:11
> msgid ""
> "<b>Warning:</b> This can render your package manager unusable.\n"
> "Changes override the version selected by the package manager. "
> msgstr ""
> "<b>Uyarı:</b> Bu işlem paket yöneticinizi kullanılmaz hale getirebilir.\n"
> "Değişiklikler paket yöneticisinin seçtiği sürümleri değiştiriyor. "

s/kullanılmaz/kullanılamaz/

> #: gtk/rgterminstallprogress.cc:94
> msgid ""
> "\n"
> "Failed to apply all changes! Scroll in this buffer to see what went wrong "
> msgstr ""
> "\n"
> "Bazı değişiklikler uygulanırken hata oluştu! Sorunu bulmak için pencere "
> "içindeki mesajları gözden geçirin"

s/mesajları/iletileri/

> #: gtk/rgterminstallprogress.cc:96
> msgid ""
> "\n"
> "Successfully installed all packages of the current medium. To continue the "
> "installation with the next medium close this window."
> msgstr ""
> "\n"
> "Geçerli ortamdaki tüm paketler başarıyla kuruldu. Kuruluma sonra ki ortam "
> "ile devam etmek için bu pencereyi kapatın."

s/sonra ki/sonraki/

> #. vim:sts=3:sw=3
> #: gtk/dialog_download_error.glade.h:1
> msgid ""
> "<big><b>Could not download all package files</b></big>\n"
> "\n"
> "The version of the package that you want to install might be no longer "
> "available in the repository. Or there might be problems with the source of "
> "the package. Refresh the package list and check the source of the package (e."
> "g. CD or network connection)."
> msgstr ""
> "<big><b>Tüm paket dosyaları indirilemedi</b></big>\n"
> "\n"
> "Kurmak istediğiniz paketin bu sürümü artık depoda bulunmuyor olabilir ya"
> "da paket kaynağı ile ilgili bir sorun olabilir. Paket listesini yenileyin "
> "ve paket kaynağını denetleyin (ör. CD ya da ağ bağlantısı)."
> 

s/yada/ya da/
[s/ya"/ya "/]

-- 
roktasReply to: