[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://pppconfigSelam;
Bunda bayağı yanlışım çıkabilir.


# Turkish translation of pppconfig
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
# 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-01 02:45+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-08 16:34+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: pppconfig:70
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"GNU/Linux PPP Yapılandırma Aracı\""

#: pppconfig:129
msgid "No UI"
msgstr "Hayır UI"

#: pppconfig:132
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Bu uygulamayı çalıştırabilmek için root kullanıcısı olmanız
gerekir.\n"

#: pppconfig:133 pppconfig:134
#, perl-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s mevcut değil.\n"

#: pppconfig:162
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "WTR üst süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:168
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "RDR üst süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:172
msgid "cannot fork: "
msgstr "fork edilemiyor: "

#: pppconfig:173
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "RDR alt süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:174
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "(Standart hata çıktısı) stderr'ye yönlendirme yapılamıyor:. "

#: pppconfig:175
msgid "Exec failed: "
msgstr "Exec hatalı: "

#: pppconfig:179
msgid "Internal error: "
msgstr "Dahili hata: "

#: pppconfig:256
msgid "Create a connection"
msgstr "Bağlantı yarat"

#: pppconfig:260
#, perl-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "%s isimli bağlantıyı değiştir"

#: pppconfig:263
#, perl-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "%s isimli bir bağlantı yarat"

#: pppconfig:271
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your
isp: "
"it \n"
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. 
It \n"
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP
gave \n"
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must
use \n"
"a chat script, you will need to know how your ISP prompts for your "
"username \n"
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the
up \n"
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an "
"item. \n"
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. 
When \n"
"you are ready to move on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To
go \n"
"back to the previous menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Bu PPP yapılandırma aracıdır. ISS'inize bağlantıyı kurmaz: sadece
ppp'yi "
"yapılandırır \n"
"böylece bunu pon gibi başka bir araçla yapabilirsiniz. Size kullanıcı
adı, "
"parola ve \n"
"ISS'in verdiği telefon numarasını soracaktır. Eğer ISS'iniz PAP veya
CHAP "
"kullanıyor \n"
"ise sadece bunlara ihtiyacınız olacak. Eğer bir betik kullanmanız
gerekiyor "
"ise ISS'in \n"
"kullanıcı adı ve parolanızı nasıl beklediğini bilmeniz gerekir. Eğer "
"ISS'inizin ne kullandığını \n"
"bilmiyorsanız, PAP'ı deneyin. Menülerde hareket etmek için yukarı ve
aşağı "
"okları kullanın.\n"
" Bir seçeneği seçmek için ENTER tuşuna basın.\n"
"Menüden <TAMAM> ve <İPTAL>'e atlamak ve geri dönmek için TAB tuşunu "
"kullanın.\n"
"Bir sonraki menüye geçmek için hazır olduğunuzda <TAMAM>'a gidin ve
ENTER "
"tuşuna basın.\n"
"Önceki menüye dönmek için ise <İPTAL>'e gidin ve enter'a basın."

#: pppconfig:281
msgid "Main Menu"
msgstr "Ana Menü"

#: pppconfig:283
msgid "Change a connection"
msgstr "Bir bağlantıyı değiştir"

#: pppconfig:284
msgid "Delete a connection"
msgstr "Bir bağlantıyı sil"

#: pppconfig:285
msgid "Finish and save files"
msgstr "Bitir ve dosyaları kaydet"

#: pppconfig:293
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Please select the authentication method for this connection. PAP is
the \n"
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or
\n"
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"\n"
"Lütfen bu bağlantı için bir doğrulama yöntemi seçin. PAP yöntemi "
"genellikle \n"
"Windows 95'te kullanılır, yani ISS'iniz NT veya Win95 çevirmeli
istemcileri "
"destekliyorsa PAP'ı deneyin.\n"
" Yöntem şu an %s."

#: pppconfig:297
#, perl-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr "%s için Doğrulama Yöntemi"

#: pppconfig:298
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "Eş Doğrulama Protokolü (Peer Authentication Protocol)"

#: pppconfig:299
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "login:/parola: doğrulaması için \"chat\" kullanın"

#: pppconfig:300
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "Şifreli Buluşma Doğrulaması Protokolü (Crypto Handshake Auth
Protocol)"

#: pppconfig:322
msgid ""
"\n"
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go
"
"back \n"
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"\n"
"Lütfen değiştirmek istediğiniz özelliği seçin, geri dönmek ve yeniden
\n"
"başlamak için \"İptal\" veya değişiklikleri kaydetmek için \"Bitti\"'yi
"
"seçin."

#: pppconfig:325
#, perl-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"%s'in özellikleri\""

#: pppconfig:326
#, perl-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Telefon numarası"

#: pppconfig:327
#, perl-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Giriş istemi"

#: pppconfig:329
#, perl-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s ISS kullanıcı adı"

#: pppconfig:330
#, perl-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Parola istemi"

#: pppconfig:332
#, perl-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s ISS Parolası"

#: pppconfig:333
#, perl-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Port hızı"

#: pppconfig:334
#, perl-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Modem com portu"

#: pppconfig:335
#, perl-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Doğrulama yöntemi"

#: pppconfig:337
msgid "Advanced Options"
msgstr "Gelişmiş seçenekler"

#: pppconfig:339
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Dosyaları yaz ve ana menüye dön."

#: pppconfig:375
msgid ""
"This menu allows you to change\n"
" some of the more obscure settings. Select the setting you wish to
change, "
"and select \"Previous\" when you are done. Use the arrow keys to scroll
the "
"list."
msgstr ""
"Bu menü bazı kapalı ayarları değiştirmenizi sağlar. Değiştirmek "
"istediğiniz \n"
"seçeneği seçin ve bitirdiğinizde \"Önceki\" ile geri dönün. Liste
üzerinde "
"gezmek için \n"
"ok tuşlarını kullanın."

#: pppconfig:377
#, perl-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"%s için Gelişmiş Seçenekler\""

#: pppconfig:378
#, perl-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Modem ilklendirme satırı"

#: pppconfig:379
#, perl-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Bağlantı cevabı"

#: pppconfig:380
#, perl-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Oturum-öncesi chat"

#: pppconfig:381
#, perl-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Öntanımlı yönlendirme durumu"

#: pppconfig:382
#, perl-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Ip adreslerini sabitle"

#: pppconfig:383
#, perl-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Hata ayıklamayı aç yada kapat"

#: pppconfig:384
#, perl-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s İsteğe bağlı çevirmeyi aç yada kapa"

#: pppconfig:385
#, perl-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Devamlılığı aç yada kapat"

#: pppconfig:387
#, perl-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s DNS'i değiştir"

#: pppconfig:388
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Bir ppp kullanıcısı ekle"

#: pppconfig:390
#, perl-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Oturum-sonrası chat"

#: pppconfig:392
#, perl-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Uzak adı değiştir"

#: pppconfig:394
#, perl-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s İşlevsizlik zaman aşımı"

#: pppconfig:405
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Bir önceki menüye dön"

#: pppconfig:407
msgid "Exit this utility"
msgstr "Bu araçtan çık"

#: pppconfig:555
#, perl-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Dahili hata: %s gibi birşey mevcut değil, "

#: pppconfig:562
msgid ""
"\n"
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be
\n"
"sent when the CONNECT string is received from the modem. Unless you
know \n"
"for sure that your ISP requires such an acknowledgement you should
leave \n"
"this as a null string: that is, ''.\n"
msgstr ""
"\n"
"Eğer var ise bağlantı alındı bilgisi (Ack) metnini girin. Bu metin "
"modemden \n"
"BAĞLANTI metni alındığında gönderilecektir. ISS'inizin böyle bir
alındı "
"bilgisine \n"
"ihtiyacı olduğundan emin değilseniz bu alanı boş bırakmalısınız
('').\n"

#: pppconfig:567
msgid "Ack String"
msgstr "Alındı Satırı"

#: pppconfig:575
msgid ""
"\n"
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in
\n"
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes
"
"the \n"
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest
of \n"
"the word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try
ogin:.\n"
msgstr ""
"\n"
"Oturum istemi metnini girin. Chat cevap mesajı olarak sizin kullanıcı
"
"isminizi \n"
"gönderecektir. En çok kullanılan istem metinleri login: ve
username:'dir. "
"Bazen \n"
"ilk harfler büyük olabilir, bu yüzden ilk harfleri boş bırakıp geri
kalan "
"metni \n"
"karşılaştırırız. Bazen de iki nokta üstüste uymayabilir. Emin
değilseniz \n"
"ogin: olarak deneyin.\n"

#: pppconfig:581
msgid "Login Prompt"
msgstr "Oturum İstemi"

#: pppconfig:589
msgid ""
"\n"
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in
\n"
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first
letter \n"
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the
\n"
"word. \n"
msgstr ""
"\n"
"Parola istemi metnini girin. Chat cevap mesajı olarak parolanızı "
"gönderecek.\n"
"En çok kullanılan istem password:'dür. Bazen ilk harf büyük olabilir
bu "
"nedenle \n"
"ilk harfi boş bırakır ve metnin geri kalanı eşleştiririz.\n"

#: pppconfig:594
msgid "Password Prompt"
msgstr "Parola İstemi"

#: pppconfig:602
msgid ""
"\n"
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional
input \n"
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry,
make \n"
"the first entry the prompt you expect and the second the required "
"response. \n"
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with \n"
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) \n"
"here. All entries must be separated by white space. You can have more
\n"
"than one expect-send pair.\n"
" "
msgstr ""
"\n"
"Büyük ihtimalle buraya hiçbirşey girmeniz gerekmiyor. ISS'inizin
oturum "
"açmadan önce \n"
"gerektirdiği herhangi birşey girebilirsiniz. Eğer bir giriş yapmanız "
"gerekiyorsa \n"
"birinci kayıt olarak beklenmesi gerekeni ve ikinci kayıt olarak ta
ISS'e "
"vereceğiniz cevabı girin.\n"
"Örnek: iss'iniz 'Server:' gönderiyor ve sizden 'trilobite' cevabını "
"bekliyor (üstten virgül hariç) \n"
"olabilir. Burada bütün girişler boşluklarla ayrılmalıdır. Birden fazla
"
"beklenen-cevap ikilisi \n"
"girebilirsiniz.\n"
" "

#: pppconfig:610
msgid "Pre-Login"
msgstr "Oturum-Öncesi"

#: pppconfig:618
msgid ""
"\n"
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c \n"
"which tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. 
\n"
"This gives your isp time to get ppp started. If your isp requires any
\n"
"additional input after you have logged in you should put it here. This
"
"may \n"
"be a program name like ppp as a response to a menu prompt. If you need
to \n"
"make an entry, make the first entry the prompt you expect and the
second \n"
"the required response. Example: your isp sends 'Protocol' and expect
you \n"
"to respond with 'ppp'. You would put 'otocol ppp' (without the quotes)
\n"
"here. Fields must be separated by white space. You can have more than
"
"one \n"
"expect-send pair.\n"
" "
msgstr ""
"\n"
"Büyük ihtimalle bunu değiştirmeniz gerekmiyor. Başlangıç olarak \"
\\d\\c \n"
"olarak bırakılmıştır ve chat'e hiçbirşey beklememesini, bir saniye "
"beklemesini ve \n"
"hiç birşey göndermemesini söyler. Bu iss'e ppp'nin başlatılması için
zaman "
"verir.\n"
"Eğer iss oturum açtıktan sonra ek bir girdi bekliyor ise buraya "
"girilmelidir. Bu \n"
"bir menü istemine cevap olacak ppp gibi bir program olabilir. Eğer
herhangi "
"bir giriş \n"
"yapmanız gerekiyorsa ilk kaydı beklenen ve ikincisini de gerekli cevap
"
"olarak girin.\n"
"Örnek: iss 'Protocol' gönderiyor ve sizden 'ppp' olarak cevap vermenizi
"
"bekliyor.\n"
"Siz de 'otocol ppp' (üstten virgül hariç) girerdiniz. Alanlar
boşluklarla "
"ayrılmalıdır.\n"
" Birden fazla kayıt girebilirsiniz.\n"
" "

#: pppconfig:629
msgid "Post-Login"
msgstr "Oturum-Sonrası"

#: pppconfig:652
msgid ""
"\n"
"Enter the username given to you by your ISP."
msgstr ""
"\n"
"ISS'iniz tarafından size verilen kullanıcı adını girin."

#: pppconfig:654
msgid "User Name"
msgstr "Kullanıcı Adı"

#: pppconfig:671
msgid ""
"\n"
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified
automatically. \n"
"It will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if
\n"
"you would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"\n"
"Modeminizin bulunduğu portun otomatik olarak algılanması için burada
'evet' "
"deyin. \n"
"Her bir portu test etmek birkaç saniye zaman alacaktır. Eğer portu
kendiniz "
"girmek \n"
"istiyorsanız 'hayır' olarak cevaplayın"

#: pppconfig:675
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Modem Tanım Yöntemini Seçin"

#: pppconfig:678
msgid ""
"\n"
"Can't probe while pppd is running."
msgstr ""
"\n"
"pppd çalışırken algılanamıyor."

#: pppconfig:686
#, perl-format
msgid "Probing %s"
msgstr "%s algılanıyor"

#: pppconfig:693
msgid ""
"\n"
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware
\n"
"that can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has \n"
"been preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To
\n"
"accept the preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and
\n"
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar
\n"
"to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER
\n"
"to move on to the next item. "
msgstr ""
"\n"
"Aşağıda ppp ile kullanabileceğiniz donanımların gözüktüğü tüm seri
portlar \n"
"listelenmiştir. Bir tanesi ön seçimli olarak bir modem içeriyor gibi "
"gözüküyor. \n"
"Eğer bir modem bulunamazsa 'Elle' ön seçimli olacaktır. Ön seçimi
kabul "
"etmek \n"
"için sadece TAB tuşuna basıp daha sonra ENTER tuşuna basın. Seçenekler
\n"
"üzerinde dolaşmak için ok tuşlarını kullanın ve seçiminizi yapmak için
"
"spacebar \n"
"tuşuna basın. Bitirdiğinizde TAB tuşunu kullanarak <TAMAM> üzerine
gelin "
"ve \n"
"ENTER tuşuna basarak sonrakine geçin."

#: pppconfig:700
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Modem Portunu seçin"

#: pppconfig:702
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Port numarasını elle girin. "

#: pppconfig:710
msgid ""
"\n"
"Enter the port your modem is on. \n"
"/dev/ttyS0 is COM1 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is COM2 in DOS. \n"
"/dev/ttyS2 is COM3 in DOS. \n"
"/dev/ttyS3 is COM4 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as
\n"
"shown. Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"\n"
"Modeminizin bulunduğu port numarasını girin. \n"
"/dev/ttyS0 DOS'taki COM1'dir. \n"
"/dev/ttyS1 DOS'taki COM2'dir. \n"
"/dev/ttyS2 DOS'taki COM3'tür. \n"
"/dev/ttyS3 DOS'taki COM4'tür. \n"
"/dev/ttyS1 en çok kullanılandır. Aklınızda bulunsun bu tamamen
göründüğü "
"gibi \n"
"yazılmalıdır. Büyük/küçük harf önemlidir: ttyS1 ttys1 ile aynı
değildir."

#: pppconfig:718
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Modem Portunu elle seçin"

#: pppconfig:733
msgid ""
"\n"
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts
to \n"
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly \n"
"what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, \n"
"and press the spacebar to select one. When you are finished, use TAB
to \n"
"select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Öntanımlı yönlendirmeyi etkinleştirmek sisteminize ISS'inizden direk
olarak "
"bağlantı \n"
"olmayan sistemlere hangi yöntem ile bağlanacağını söyler. Bu nerdeyse
kesin "
"olarak \n"
"sizin istediğiniz şeydir. Seçenekler arasında dolaşmak için ok
tuşlarını "
"kullanın ve birini \n"
"seçmek için spacebar tuşuna basın. Bitirdiğinizde <TAMAM>'a geçmek için
TAB "
"tuşunu \n"
"kullanın ve bir sonrakine geçmek için ENTER'a basın."

#: pppconfig:739
msgid "Default Route"
msgstr "Öntanımlı Yönlendirme"

#: pppconfig:740
msgid "Enable default route"
msgstr "Öntanımlı yönlendirmeyi etkin kıl"

#: pppconfig:741
msgid "Disable default route"
msgstr "Öntanımlı yönlendirmeyi etkisizleştir"

#: pppconfig:748
msgid ""
"\n"
"You almost certainly do not want to change this from the default value
of \n"
"noipdefault. This not the place for your nameserver ip numbers. It is
"
"the \n"
"place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a
static \n"
"one. If you have been given only a local static ip, enter it with a
colon \n"
"at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a
local \n"
"and a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like "
"this: \n"
"192.168.1.2:10.203.1.2 "
msgstr ""
"\n"
"Nerdeyse kesin olarak bu öntanımlı seçimin (noipdefault) değerini "
"değiştirmek \n"
"istemezsiniz. Burası alan adı sunucularınızın ip numaralarının
girildiği "
"yer \n"
"değildir. Burası sadece ve sadece eğer ISS'iniz size sabit bir ip
adresi "
"verdiyse \n"
"bunu gireceğiniz yerdir. Eğer size sadece yerel bir sabit ip adresi "
"verildiyse \n"
"sonunda iki nokta üstüste kullanarak buraya giriniz. Örnek olarak "
"192.168.1.2: \n"
"Eğer size hem bir yerel hem de bir uzak ip adresi verildiyse arada iki
nokta "
"üstüste \n"
"bırakarak ilk önce yerel ip daha sonra da uzak ip adresini girin. 
Örnek "
"olarak 192.168.1.2:10.203.1.2 "

#: pppconfig:756
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP Numaraları"

#: pppconfig:763
msgid ""
"\n"
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). 
\n"
"I suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"\n"
"Modem hızını girin (örn: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). \n"
"Bunu 115200'de bırakmanızı tavsiye ederim."

#: pppconfig:766
msgid "Speed"
msgstr "Hız"

#: pppconfig:774
msgid ""
"\n"
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which
tells \n"
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped
from \n"
"the factory with default settings that are appropriate for ppp, I
suggest \n"
"you not change this."
msgstr ""
"\n"
"Modem ilklendirme metnini girin. Öntanımlı değer, modeme öntanımlı "
"değerleri \n"
"kullanmasını söyleyen ATZ'dir. Çoğu modem ppp için uygun olan
öntanımlı \n"
"değerlerle fabrikasından çıkar ve bunu değiştirmemenizi öneririm."

#: pppconfig:779
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Modem İlklendirme"

#: pppconfig:792
msgid ""
"\n"
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you "
"should \n"
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need \n"
"pulse. Use the up and down arrow keys to move among the selections,
and \n"
"press the spacebar to select one. When you are finished, use TAB to
\n"
"select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Çevirme yöntemini seçin. Nerdeyse herkesin tonlu arama seçeneği olması
\n"
"sebebiyle darbeli aramaya ihtiyacınız olduğundan kesin emin değilseniz
\n"
"bunu tonlu aramada bırakmalısınız. Seçenekler arasında gezmek için ok
\n"
"tuşlarını kullanın ve birini seçebilmek için spacebar tuşunu kullanın. 
"
"Bitirdiğiniz \n"
"zaman <TAMAM>'ı seçmek için TAB tuşunu kullanın ve bir sonrakine geçmek
\n"
"için ENTER tuşuna basın."

#: pppconfig:798
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "Darbeli yada ton"

#: pppconfig:805
msgid ""
"\n"
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem "
"manual \n"
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"\n"
"Çevirilecek numarayı girin. Çizgileri kullanmayın. Eğer PBX'ten
aramak "
"gibi normal \n"
"olmayan bir şey yapmanız gerekiyor ise modeminizin kitapçığına bakın."

#: pppconfig:808
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefon Numarası"

#: pppconfig:820
msgid ""
"\n"
"Enter the password your ISP gave you."
msgstr ""
"\n"
"ISS'inizin size verdiği parolayı girin."

#: pppconfig:822
msgid "Password"
msgstr "Parola"

#: pppconfig:886
msgid ""
"\n"
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably
\n"
"want to give the default name of 'provider' to your primary isp. That
"
"way, \n"
"you can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional
"
"isp \n"
"a unique name. For example, you might call your employer 'theoffice'
and \n"
"your university 'theschool'. Then you can connect to your isp with
'pon', \n"
"your office with 'pon theoffice', and your university with 'pon "
"theschool'. \n"
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"\n"
"Bu iss ile ilişkilendirmek için bir isim girin. Büyük ihtimalle
birincil "
"iss'inize \n"
"ait olan öntanuımlı 'provider' ismini girmek istersiniz. Bu şekilde
sadece "
"'pon' \n"
"komutunu vererek numarayı çevirebilirsiniz. Her ek iss için tekil bir
isim "
"verin. \n"
"Örnek olarak işyerinize 'ofis' ve üniversiteye 'okul' diyebilirsiniz. 
Daha "
"sonra iss'e \n"
"bağlanmak için 'pon' üniversiteye bağlanmak için 'pon okul' veya ofise
"
"bağlanmak için \n"
"'pon ofis' kullanabilirsiniz.Not: isimler boşluksuz yazılmalıdır."

#: pppconfig:894
msgid "Provider Name"
msgstr "Sağlayıcı İsmi"

#: pppconfig:898
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Bu bağlantı mevcut. Üzerine yazmayı isetermisiniz?"

#: pppconfig:899
msgid "Connection Exists"
msgstr "Bağlantı Mevcut"

#: pppconfig:912
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat
\n"
"strings for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, \n"
"while the options for pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may \n"
"edit these files by hand if you wish. You will now have an opportunity
\n"
"to exit the program, configure another connection, or revise this or
\n"
"another one."
msgstr ""
"\n"
"Bağlantı yapılandırılması bitti ve değişikliğe uğrayan dosyalar "
"yazılıyor. \n"
"İSS'e bağlantı için chat metinleri /etc/chatscripts/%s dosyasında, \n"
"pppd için seçenekler /etc/ppp/peers/%s dosyasında. Eğer isterseniz bu
\n"
"dosyaları düzenleyebilirsiniz. Şu an uygulamadan çıkma, başka bir "
"bağlantı \n"
"yapılandırmak veya bu bağlantıyı (veya başka birini) gözden geçirme "
"fırsatınız var."

#: pppconfig:919
msgid "Finished"
msgstr "Bitti"

#: pppconfig:955
msgid "Create Connection"
msgstr "Bağlantı Yarat"

#: pppconfig:988
msgid "No connections to change."
msgstr "Değiştirecek bağlantı mevcut değil."

#: pppconfig:988 pppconfig:992
msgid "Select a Connection"
msgstr "Bir Bağlantı seçin"

#: pppconfig:992
msgid "Select connection to change."
msgstr "Değiştirilecek bağlantıyı seçin."

#: pppconfig:1015
msgid "No connections to delete."
msgstr "Silinecek bağlantı mevcut değil."

#: pppconfig:1015 pppconfig:1020
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Bir Bağlantı sil"

#: pppconfig:1019
msgid ""
"\n"
"Select connection to delete."
msgstr ""
"\n"
"Silinecek bağlantıyı seçin."

#: pppconfig:1020
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Önceki Menüye Dön"

#: pppconfig:1033
msgid ""
"\n"
"Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr ""
"\n"
"Değişiklikleri kaydetmeden çıkmak istiyormusunuz?"

#: pppconfig:1034
msgid "Quit"
msgstr "Çık"

#: pppconfig:1046
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. \n"
"Debugging is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"EVET'i seçmek hata ayıklamayı etkinleştirecek. HAYIR'ı seçmek ise "
"etkisizleştirecektir. \n"
"Hata ayıklama şu an %s."

#: pppconfig:1048
msgid "Debug Command"
msgstr "Hata Ayıklama Komutu"

#: pppconfig:1062
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting
NO \n"
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon:
\n"
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into
the \n"
"background and wait for you to attempt access something on the Net, and
\n"
"then dial up the ISP. if you do enable demand dialing you will also
want \n"
"to set an idle-timeout so that the link will go down when it is idle
\n"
"Demand dialing is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"TAMAM'ı seçmek bu servis sağlayıcı için isteğe bağlı çevirmeyi etkin "
"kılacak. \n"
"HAYIR'ı seçmek ise etkisizleştirecek. Aklınızda bulunsun hala pppd'yi
pon "
"ile \n"
"başlatmak zorundasınız, pppconfig bunu sizin için yapmıyacaktır.Bunu "
"yaptığınız \n"
"taktirde pppd arkaplana geçecek ve Ağda birşeye erişmeye çalışmanızı ve
"
"İSS'i \n"
"aramanızı bekleyecek. Eğer isteğe bağlı aramayı etkin kılarsanız
ayrıca "
"işlevsizlik \n"
"zaman aşımı değerini de sabitlemek te isteyebilirsiniz, bu şekilde "
"işlevsiz \n"
"kaldığında bağlantı kesilecek.\"İsteğe bağlı arama şu an %s."

#: pppconfig:1069
msgid "Demand Command"
msgstr "İstem Komutu"

#: pppconfig:1083
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it.
\n"
"This will cause pppd to keep trying until it connects and to try to \n"
"reconnect if the connection goes down. Persist is incompatible with "
"demand \n"
"dialing: enabling demand will disable persist. \n"
"Persist is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"EVET'i seçmek devamlılık biçimini etkin kılacaktır. HAYIR'ı seçmek ise
\n"
"etkisizleştirecek. Bu pppd'nin bağlantı olana kadar denemesini ve \n"
"bağlantı düşerse yeniden bağlanmasını sağlayacak. Devamlılık biçimi
\n"
"isteğe bağlı arama ile uyumsuzdur: isteğe bağlı aramayı etkinleştirmek
\n"
"devamlılık biçimini etkisizleştirecek.\n"
"Devamlılık şu an %s."

#: pppconfig:1088
msgid "Persist Command"
msgstr "Devamlılık Komutu"

#: pppconfig:1112
msgid ""
"\n"
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used
\n"
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver
\n"
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will
automatically \n"
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 
'None' \n"
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or
\n"
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want
\n"
"/etc/resolv.conf to be changed when you connect to this provider. \n"
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press
\n"
"the spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select
<OK> \n"
"and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Bir yöntem seçin. 'Sabit''in anlamı ne zaman bu sağlayıcı kullanılırsa
"
"kullanılsın \n"
"aynı alan adı sunucuları kullanılacak. Bir sonraki ekranda alan adı
sunucu "
"bilgileri \n"
"sorulacak. 'Dinamik''in anlamı, bu sağlayıcıya her bağlandığınızda
pppd "
"otomatik \n"
"olarak alan adı sunucu numaralarını alacak. 'Yok' ise DNS'in
BIND(named) "
"gibi başka \n"
"bir şekilde veya /etc/resolv.conf düzenlenerek kontrol edileceğini
söyler. "
"Bu sağlayıcıya \n"
"bağlandığınızda /etc/resolv.conf dosyasının değişmesini istemiyorsanız
'Yok' "
"seçeneğini \n"
"seçin. Seçenekler arasında dolaşmak için ok tuşlarını kullanın ve bir
"
"seçeneği seçmek için \n"
"boşluk tuşuna basın. Bitirdiğinizde <TAMAM>'a geçmek için TAB tuşunu "
"kullanın ve \n"
"sonrakine geçmek için ENTER tuşuna basın.edileceği veya anlamına
gelir."

#: pppconfig:1123
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Alan Adı Sunucuları (DNS) Yapılandır"

#: pppconfig:1124
msgid "Use static DNS"
msgstr "Sabit DNS kullan"

#: pppconfig:1125
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Değişken DNS kullan"

#: pppconfig:1126
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS burada başka bir şekilde kullanılacaktır"

#: pppconfig:1131
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Birinci alan adı sunucunuzun IP numarasını girin."

#: pppconfig:1132 pppconfig:1143
msgid "IP number"
msgstr "IP numarası"

#: pppconfig:1142
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr ""
"\n"
"İkinci alan adı sunucunuzun (eğer varsa) IP numarasını girin."

#: pppconfig:1174
msgid ""
"\n"
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop
"
"ppp. \n"
"She will be able to start any connection. To remove a user run the "
"program \n"
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"\n"
"ppp'yi başlatıp durdurma haklarının verileceği kullanıcı adını girin. 
Bu "
"kişi \n"
"herhangi bir bağlantıyı başlatabilecek. Buradan bir kullanıcıyı silmek
için "
"vigr \n"
"uygulamasını çalıştırın ve kullanıcıyı dip grubundan çıkartın."

#: pppconfig:1178
msgid "Add User "
msgstr "Kullanıcı Ekle"

#: pppconfig:1181
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"%s gibi bir kullanıcı mevcut değil. "

#: pppconfig:1194
msgid ""
"\n"
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as
well \n"
"as the username to find the right password in the secrets file. The "
"default \n"
"remotename is the provider name. This allows you to use the same
username \n"
"with different providers. To disable the remotename option give a
blank \n"
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider
file \n"
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets
"
"file. \n"
msgstr ""
"\n"
"Büyük ihtimalle bunu değiştirmek istemezsiniz. Pppd secrets
dosyasındaki "
"doğru parolayı \n"
"bulmak için kullanıcı adı gibi uzak adı da kullanır. Öntanımlı uzak ad
"
"sağlayıcı adıdır. Bu \n"
"size değişik sağlayıcılar için aynı ismi kullanabilme şansı tanır. 
Uzak "
"isim seçeneğini \n"
"etkisizleştirmek için boş bir uzak isim verin. Uzak isim seçeneği
sağlayıcı "
"dosyasından \n"
"çıkarılacak ve uzak isim yerine bir * kullanılarak secrets dosyasına "
"koyulacak. \n"

#: pppconfig:1201
msgid "Remotename"
msgstr "Uzak İsim"

#: pppconfig:1209
msgid ""
"\n"
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been
idle \n"
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this
blank \n"
"if you want no idle shutdown at all. \n"
msgstr ""
"\n"
"Eğer bu PPP bağlantısının belli bir süre kullanılmadığı zaman otomatik
"
"olarak \n"
"kapatılmasını istiyorsanız, numarayı buraya koyunuz. Eğer
istemiyorsanız \n"
"burayı boş bırakın.\n"

#: pppconfig:1213
msgid "Idle Timeout"
msgstr "İşlevsizlik Zaman Aşımı"

#: pppconfig:1223 pppconfig:1834
#, perl-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "%s açılamıyor.\n"

#: pppconfig:1539 pppconfig:1556 pppconfig:1733
#, perl-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "%s açılamıyor.\n"

#: pppconfig:1541 pppconfig:1558 pppconfig:1736
#, perl-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "%s kilitlenemiyor.\n"

#: pppconfig:1835
#, perl-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "%s'e yazdırılamadı.\n"

#: pppconfig:1837 pppconfig:1838
#, perl-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "%s'in ismi değiştirilemedi.\n"

#: pppconfig:1843
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] |
[--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' prints the version. '--help' prints a help message.\n"
"'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--whiptail' uses
whiptail.\n"
"'--gdialog' uses gdialog. '--noname' forces the provider name to be "
"'provider'. \n"
"'providername' forces the provider name to be 'providername'.\n"
msgstr ""
"Kullanım: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail]
| [--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' versiyon bilgisini verir. '--help' yardım mesajını
gösterir.\n"
"'--dialog' gdialog yerine dialog kullanır. '--whiptail' whiptail "
"kullandırır.\n"
"'--gdialog' gdialog kullandırır. '--noname' sağlayıcı ismi olarak "
"'sağlayıcı' kullanmaya \n"
"mecbur kılar. \n"
"'providername' sağlayıcı isminin 'providername' olmasını mecbur
kılar.\n"

#: pppconfig:1854
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate
setting \n"
"up a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat
\n"
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It
does \n"
"not make a connection to your isp, it just configures your system so
that \n"
"you can do so with a utility such as pon. It can detect your modem,
and \n"
"it can configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand
dialing. \n"
"\n"
"Before running pppconfig you should know what sort of authentication
your \n"
"isp requires, the username and password that they want you to use, and
the \n"
"phone number. If they require you to use chat authentication, you will
\n"
"also need to know the login and password prompts and any other prompts
and \n"
"responses required for login. If you can't get this information from
your \n"
"isp you could try dialing in with minicom and working through the "
"procedure \n"
"until you get the garbage that indicates that ppp has started on the
other \n"
"end. \n"
"\n"
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must
be \n"
"logged in as root or use sudo to run it. \n"
" \n"
msgstr ""
"pppconfig çevirmeli ppp bağlantılarını ayarlamayı otomatikleştirmeye
yardım "
"eden \n"
"interaktif, menüler ile kontrol edilen bir yardımcı araçtır. Şu an
için "
"PAP, CHAP ve chat \n"
"doğrulama yöntemlerini destekler. Standart pppd yapılandırma
dosyalarını "
"kullanır. \n"
"İnternet Servis Sağlayıcınıza bağlantı kurmaz, sadece sisteminizi "
"yapılandırır ve \n"
"pon gibi bir araçla bağlantıyı kurmanız gerekir. Modeminizi
algılayabilir, "
"dinamik alan \n"
"adı sunucuları için ppp'yi, birden fazla İSS'i ve isteğe bağlı
çevirmeyi "
"yapılandırabilir. \n"
"Pppconfig'i çalıştırmadan önce iss'inizin hangi doğrulama yöntemini "
"kullandığını, \n"
"kullanmanızı istedikleri kullanıcı adı, parola ve telefon numarasını "
"bilmeniz gerekir. \n"
"Eğer chat doğrulama yöntemini kullanmanızı istiyorlarsa, bunlara ek
olarak "
"oturum \n"
"açma ve parola istem metinlerini ve bunlara verilecek cevapları da
bilmeniz "
"gerekir. \n"
"Eğer bu bilgilere iss'inizden ulaşamıyorsanız, minicom ile bağlanmayı "
"deneyerek karşı \n"
"tarafta ppp'nin başladığını bildiren karışık metine ulaşabilirsiniz.
\n"
"\n"
"Pppconfig'in sistem yapılandırma dosyalarınızda değişiklikler yapması "
"sebebiyle, bunu \n"
"çalıştırabilmek için root kullanıcısıyla oturum açmanız veya sudo
yapmanız "
"gerekir. \n"
" \n"

# Turkish translation of pppconfig
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
# 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pppconfig\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-01 02:45+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-08 16:34+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#: pppconfig:70
msgid "\"GNU/Linux PPP Configuration Utility\""
msgstr "\"GNU/Linux PPP Yapılandırma Aracı\""

#: pppconfig:129
msgid "No UI"
msgstr "Hayır UI"

#: pppconfig:132
msgid "You must be root to run this program.\n"
msgstr "Bu uygulamayı çalıştırabilmek için root kullanıcısı olmanız gerekir.\n"

#: pppconfig:133 pppconfig:134
#, perl-format
msgid "%s does not exist.\n"
msgstr "%s mevcut değil.\n"

#: pppconfig:162
msgid "Can't close WTR in parent: "
msgstr "WTR üst süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:168
msgid "Can't close RDR in parent: "
msgstr "RDR üst süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:172
msgid "cannot fork: "
msgstr "fork edilemiyor: "

#: pppconfig:173
msgid "Can't close RDR in child: "
msgstr "RDR alt süreçte kapatılamadı: "

#: pppconfig:174
msgid "Can't redirect stderr: "
msgstr "(Standart hata çıktısı) stderr'ye yönlendirme yapılamıyor:. "

#: pppconfig:175
msgid "Exec failed: "
msgstr "Exec hatalı: "

#: pppconfig:179
msgid "Internal error: "
msgstr "Dahili hata: "

#: pppconfig:256
msgid "Create a connection"
msgstr "Bağlantı yarat"

#: pppconfig:260
#, perl-format
msgid "Change the connection named %s"
msgstr "%s isimli bağlantıyı değiştir"

#: pppconfig:263
#, perl-format
msgid "Create a connection named %s"
msgstr "%s isimli bir bağlantı yarat"

#: pppconfig:271
msgid ""
"This is the PPP configuration utility. It does not connect to your isp: "
"it \n"
"just configures ppp so that you can do so with a utility such as pon. It \n"
"will ask for the username, password, and phone number that your ISP gave \n"
"you. If your ISP uses PAP or CHAP, that is all you need. If you must use \n"
"a chat script, you will need to know how your ISP prompts for your "
"username \n"
"and password. If you do not know what your ISP uses, try PAP. Use the up \n"
"and down arrow keys to move around the menus. Hit ENTER to select an "
"item. \n"
"Use the TAB key to move from the menu to <OK> to <CANCEL> and back. When \n"
"you are ready to move on to the next menu go to <OK> and hit ENTER. To go \n"
"back to the previous menu go to <CANCEL> and hit enter."
msgstr ""
"Bu PPP yapılandırma aracıdır. ISS'inize bağlantıyı kurmaz: sadece ppp'yi "
"yapılandırır \n"
"böylece bunu pon gibi başka bir araçla yapabilirsiniz. Size kullanıcı adı, "
"parola ve \n"
"ISS'in verdiği telefon numarasını soracaktır. Eğer ISS'iniz PAP veya CHAP "
"kullanıyor \n"
"ise sadece bunlara ihtiyacınız olacak. Eğer bir betik kullanmanız gerekiyor "
"ise ISS'in \n"
"kullanıcı adı ve parolanızı nasıl beklediğini bilmeniz gerekir. Eğer "
"ISS'inizin ne kullandığını \n"
"bilmiyorsanız, PAP'ı deneyin. Menülerde hareket etmek için yukarı ve aşağı "
"okları kullanın.\n"
" Bir seçeneği seçmek için ENTER tuşuna basın.\n"
"Menüden <TAMAM> ve <İPTAL>'e atlamak ve geri dönmek için TAB tuşunu "
"kullanın.\n"
"Bir sonraki menüye geçmek için hazır olduğunuzda <TAMAM>'a gidin ve ENTER "
"tuşuna basın.\n"
"Önceki menüye dönmek için ise <İPTAL>'e gidin ve enter'a basın."

#: pppconfig:281
msgid "Main Menu"
msgstr "Ana Menü"

#: pppconfig:283
msgid "Change a connection"
msgstr "Bir bağlantıyı değiştir"

#: pppconfig:284
msgid "Delete a connection"
msgstr "Bir bağlantıyı sil"

#: pppconfig:285
msgid "Finish and save files"
msgstr "Bitir ve dosyaları kaydet"

#: pppconfig:293
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Please select the authentication method for this connection. PAP is the \n"
"method most often used in Windows 95, so if your ISP supports the NT or \n"
"Win95 dial up client, try PAP. The method is now set to %s."
msgstr ""
"\n"
"Lütfen bu bağlantı için bir doğrulama yöntemi seçin. PAP yöntemi "
"genellikle \n"
"Windows 95'te kullanılır, yani ISS'iniz NT veya Win95 çevirmeli istemcileri "
"destekliyorsa PAP'ı deneyin.\n"
" Yöntem şu an %s."

#: pppconfig:297
#, perl-format
msgid " Authentication Method for %s"
msgstr "%s için Doğrulama Yöntemi"

#: pppconfig:298
msgid "Peer Authentication Protocol"
msgstr "Eş Doğrulama Protokolü (Peer Authentication Protocol)"

#: pppconfig:299
msgid "Use \"chat\" for login:/password: authentication"
msgstr "login:/parola: doğrulaması için \"chat\" kullanın"

#: pppconfig:300
msgid "Crypto Handshake Auth Protocol"
msgstr "Şifreli Buluşma Doğrulaması Protokolü (Crypto Handshake Auth Protocol)"

#: pppconfig:322
msgid ""
"\n"
"Please select the property you wish to modify, select \"Cancel\" to go "
"back \n"
"to start over, or select \"Finished\" to write out the changed files."
msgstr ""
"\n"
"Lütfen değiştirmek istediğiniz özelliği seçin, geri dönmek ve yeniden \n"
"başlamak için \"İptal\" veya değişiklikleri kaydetmek için \"Bitti\"'yi "
"seçin."

#: pppconfig:325
#, perl-format
msgid "\"Properties of %s\""
msgstr "\"%s'in özellikleri\""

#: pppconfig:326
#, perl-format
msgid "%s Telephone number"
msgstr "%s Telefon numarası"

#: pppconfig:327
#, perl-format
msgid "%s Login prompt"
msgstr "%s Giriş istemi"

#: pppconfig:329
#, perl-format
msgid "%s ISP user name"
msgstr "%s ISS kullanıcı adı"

#: pppconfig:330
#, perl-format
msgid "%s Password prompt"
msgstr "%s Parola istemi"

#: pppconfig:332
#, perl-format
msgid "%s ISP password"
msgstr "%s ISS Parolası"

#: pppconfig:333
#, perl-format
msgid "%s Port speed"
msgstr "%s Port hızı"

#: pppconfig:334
#, perl-format
msgid "%s Modem com port"
msgstr "%s Modem com portu"

#: pppconfig:335
#, perl-format
msgid "%s Authentication method"
msgstr "%s Doğrulama yöntemi"

#: pppconfig:337
msgid "Advanced Options"
msgstr "Gelişmiş seçenekler"

#: pppconfig:339
msgid "Write files and return to main menu."
msgstr "Dosyaları yaz ve ana menüye dön."

#: pppconfig:375
msgid ""
"This menu allows you to change\n"
" some of the more obscure settings. Select the setting you wish to change, "
"and select \"Previous\" when you are done. Use the arrow keys to scroll the "
"list."
msgstr ""
"Bu menü bazı kapalı ayarları değiştirmenizi sağlar. Değiştirmek "
"istediğiniz \n"
"seçeneği seçin ve bitirdiğinizde \"Önceki\" ile geri dönün. Liste üzerinde "
"gezmek için \n"
"ok tuşlarını kullanın."

#: pppconfig:377
#, perl-format
msgid "\"Advanced Settings for %s\""
msgstr "\"%s için Gelişmiş Seçenekler\""

#: pppconfig:378
#, perl-format
msgid "%s Modem init string"
msgstr "%s Modem ilklendirme satırı"

#: pppconfig:379
#, perl-format
msgid "%s Connect response"
msgstr "%s Bağlantı cevabı"

#: pppconfig:380
#, perl-format
msgid "%s Pre-login chat"
msgstr "%s Oturum-öncesi chat"

#: pppconfig:381
#, perl-format
msgid "%s Default route state"
msgstr "%s Öntanımlı yönlendirme durumu"

#: pppconfig:382
#, perl-format
msgid "%s Set ip addresses"
msgstr "%s Ip adreslerini sabitle"

#: pppconfig:383
#, perl-format
msgid "%s Turn debugging on or off"
msgstr "%s Hata ayıklamayı aç yada kapat"

#: pppconfig:384
#, perl-format
msgid "%s Turn demand dialing on or off"
msgstr "%s İsteğe bağlı çevirmeyi aç yada kapa"

#: pppconfig:385
#, perl-format
msgid "%s Turn persist on or off"
msgstr "%s Devamlılığı aç yada kapat"

#: pppconfig:387
#, perl-format
msgid "%s Change DNS"
msgstr "%s DNS'i değiştir"

#: pppconfig:388
msgid "           Add a ppp user"
msgstr "           Bir ppp kullanıcısı ekle"

#: pppconfig:390
#, perl-format
msgid "%s Post-login chat "
msgstr "%s Oturum-sonrası chat"

#: pppconfig:392
#, perl-format
msgid "%s Change remotename "
msgstr "%s Uzak adı değiştir"

#: pppconfig:394
#, perl-format
msgid "%s Idle timeout "
msgstr "%s İşlevsizlik zaman aşımı"

#: pppconfig:405
msgid "Return to previous menu"
msgstr "Bir önceki menüye dön"

#: pppconfig:407
msgid "Exit this utility"
msgstr "Bu araçtan çık"

#: pppconfig:555
#, perl-format
msgid "Internal error: no such thing as %s, "
msgstr "Dahili hata: %s gibi birşey mevcut değil, "

#: pppconfig:562
msgid ""
"\n"
"Enter the text of connect acknowledgement, if any. This string will be \n"
"sent when the CONNECT string is received from the modem. Unless you know \n"
"for sure that your ISP requires such an acknowledgement you should leave \n"
"this as a null string: that is, ''.\n"
msgstr ""
"\n"
"Eğer var ise bağlantı alındı bilgisi (Ack) metnini girin. Bu metin "
"modemden \n"
"BAĞLANTI metni alındığında gönderilecektir. ISS'inizin böyle bir alındı "
"bilgisine \n"
"ihtiyacı olduğundan emin değilseniz bu alanı boş bırakmalısınız ('').\n"

#: pppconfig:567
msgid "Ack String"
msgstr "Alındı Satırı"

#: pppconfig:575
msgid ""
"\n"
"Enter the text of the login prompt. Chat will send your username in \n"
"response. The most common prompts are login: and username:. Sometimes "
"the \n"
"first letter is capitalized and so we leave it off and match the rest of \n"
"the word. Sometimes the colon is omitted. If you aren't sure, try ogin:.\n"
msgstr ""
"\n"
"Oturum istemi metnini girin. Chat cevap mesajı olarak sizin kullanıcı "
"isminizi \n"
"gönderecektir. En çok kullanılan istem metinleri login: ve username:'dir. "
"Bazen \n"
"ilk harfler büyük olabilir, bu yüzden ilk harfleri boş bırakıp geri kalan "
"metni \n"
"karşılaştırırız. Bazen de iki nokta üstüste uymayabilir. Emin değilseniz \n"
"ogin: olarak deneyin.\n"

#: pppconfig:581
msgid "Login Prompt"
msgstr "Oturum İstemi"

#: pppconfig:589
msgid ""
"\n"
"Enter the text of the password prompt. Chat will send your password in \n"
"response. The most common prompt is password:. Sometimes the first letter \n"
"is capitalized and so we leave it off and match the last part of the \n"
"word. \n"
msgstr ""
"\n"
"Parola istemi metnini girin. Chat cevap mesajı olarak parolanızı "
"gönderecek.\n"
"En çok kullanılan istem password:'dür. Bazen ilk harf büyük olabilir bu "
"nedenle \n"
"ilk harfi boş bırakır ve metnin geri kalanı eşleştiririz.\n"

#: pppconfig:594
msgid "Password Prompt"
msgstr "Parola İstemi"

#: pppconfig:602
msgid ""
"\n"
"You probably do not need to put anything here. Enter any additional input \n"
"your isp requires before you log in. If you need to make an entry, make \n"
"the first entry the prompt you expect and the second the required "
"response. \n"
"Example: your isp sends 'Server:' and expect you to respond with \n"
"'trilobite'. You would put 'erver trilobite' (without the quotes) \n"
"here. All entries must be separated by white space. You can have more \n"
"than one expect-send pair.\n"
" "
msgstr ""
"\n"
"Büyük ihtimalle buraya hiçbirşey girmeniz gerekmiyor. ISS'inizin oturum "
"açmadan önce \n"
"gerektirdiği herhangi birşey girebilirsiniz. Eğer bir giriş yapmanız "
"gerekiyorsa \n"
"birinci kayıt olarak beklenmesi gerekeni ve ikinci kayıt olarak ta ISS'e "
"vereceğiniz cevabı girin.\n"
"Örnek: iss'iniz 'Server:' gönderiyor ve sizden 'trilobite' cevabını "
"bekliyor (üstten virgül hariç) \n"
"olabilir. Burada bütün girişler boşluklarla ayrılmalıdır. Birden fazla "
"beklenen-cevap ikilisi \n"
"girebilirsiniz.\n"
" "

#: pppconfig:610
msgid "Pre-Login"
msgstr "Oturum-Öncesi"

#: pppconfig:618
msgid ""
"\n"
"You probably do not need to change this. It is initially '' \\d\\c \n"
"which tells chat to expect nothing, wait one second, and send nothing. \n"
"This gives your isp time to get ppp started. If your isp requires any \n"
"additional input after you have logged in you should put it here. This "
"may \n"
"be a program name like ppp as a response to a menu prompt. If you need to \n"
"make an entry, make the first entry the prompt you expect and the second \n"
"the required response. Example: your isp sends 'Protocol' and expect you \n"
"to respond with 'ppp'. You would put 'otocol ppp' (without the quotes) \n"
"here. Fields must be separated by white space. You can have more than "
"one \n"
"expect-send pair.\n"
" "
msgstr ""
"\n"
"Büyük ihtimalle bunu değiştirmeniz gerekmiyor. Başlangıç olarak \" \\d\\c \n"
"olarak bırakılmıştır ve chat'e hiçbirşey beklememesini, bir saniye "
"beklemesini ve \n"
"hiç birşey göndermemesini söyler. Bu iss'e ppp'nin başlatılması için zaman "
"verir.\n"
"Eğer iss oturum açtıktan sonra ek bir girdi bekliyor ise buraya "
"girilmelidir. Bu \n"
"bir menü istemine cevap olacak ppp gibi bir program olabilir. Eğer herhangi "
"bir giriş \n"
"yapmanız gerekiyorsa ilk kaydı beklenen ve ikincisini de gerekli cevap "
"olarak girin.\n"
"Örnek: iss 'Protocol' gönderiyor ve sizden 'ppp' olarak cevap vermenizi "
"bekliyor.\n"
"Siz de 'otocol ppp' (üstten virgül hariç) girerdiniz. Alanlar boşluklarla "
"ayrılmalıdır.\n"
" Birden fazla kayıt girebilirsiniz.\n"
" "

#: pppconfig:629
msgid "Post-Login"
msgstr "Oturum-Sonrası"

#: pppconfig:652
msgid ""
"\n"
"Enter the username given to you by your ISP."
msgstr ""
"\n"
"ISS'iniz tarafından size verilen kullanıcı adını girin."

#: pppconfig:654
msgid "User Name"
msgstr "Kullanıcı Adı"

#: pppconfig:671
msgid ""
"\n"
"Answer 'yes' to have the port your modem is on identified automatically. \n"
"It will take several seconds to test each serial port. Answer 'no' if \n"
"you would rather enter the serial port yourself"
msgstr ""
"\n"
"Modeminizin bulunduğu portun otomatik olarak algılanması için burada 'evet' "
"deyin. \n"
"Her bir portu test etmek birkaç saniye zaman alacaktır. Eğer portu kendiniz "
"girmek \n"
"istiyorsanız 'hayır' olarak cevaplayın"

#: pppconfig:675
msgid "Choose Modem Config Method"
msgstr "Modem Tanım Yöntemini Seçin"

#: pppconfig:678
msgid ""
"\n"
"Can't probe while pppd is running."
msgstr ""
"\n"
"pppd çalışırken algılanamıyor."

#: pppconfig:686
#, perl-format
msgid "Probing %s"
msgstr "%s algılanıyor"

#: pppconfig:693
msgid ""
"\n"
"Below is a list of all the serial ports that appear to have hardware \n"
"that can be used for ppp. One that seems to have a modem on it has \n"
"been preselected. If no modem was found 'Manual' was preselected. To \n"
"accept the preselection just hit TAB and then ENTER. Use the up and \n"
"down arrow keys to move among the selections, and press the spacebar \n"
"to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> and ENTER \n"
"to move on to the next item. "
msgstr ""
"\n"
"Aşağıda ppp ile kullanabileceğiniz donanımların gözüktüğü tüm seri portlar \n"
"listelenmiştir. Bir tanesi ön seçimli olarak bir modem içeriyor gibi "
"gözüküyor. \n"
"Eğer bir modem bulunamazsa 'Elle' ön seçimli olacaktır. Ön seçimi kabul "
"etmek \n"
"için sadece TAB tuşuna basıp daha sonra ENTER tuşuna basın. Seçenekler \n"
"üzerinde dolaşmak için ok tuşlarını kullanın ve seçiminizi yapmak için "
"spacebar \n"
"tuşuna basın. Bitirdiğinizde TAB tuşunu kullanarak <TAMAM> üzerine gelin "
"ve \n"
"ENTER tuşuna basarak sonrakine geçin."

#: pppconfig:700
msgid "Select Modem Port"
msgstr "Modem Portunu seçin"

#: pppconfig:702
msgid "Enter the port by hand. "
msgstr "Port numarasını elle girin. "

#: pppconfig:710
msgid ""
"\n"
"Enter the port your modem is on. \n"
"/dev/ttyS0 is COM1 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is COM2 in DOS. \n"
"/dev/ttyS2 is COM3 in DOS. \n"
"/dev/ttyS3 is COM4 in DOS. \n"
"/dev/ttyS1 is the most common. Note that this must be typed exactly as \n"
"shown. Capitalization is important: ttyS1 is not the same as ttys1."
msgstr ""
"\n"
"Modeminizin bulunduğu port numarasını girin. \n"
"/dev/ttyS0 DOS'taki COM1'dir. \n"
"/dev/ttyS1 DOS'taki COM2'dir. \n"
"/dev/ttyS2 DOS'taki COM3'tür. \n"
"/dev/ttyS3 DOS'taki COM4'tür. \n"
"/dev/ttyS1 en çok kullanılandır. Aklınızda bulunsun bu tamamen göründüğü "
"gibi \n"
"yazılmalıdır. Büyük/küçük harf önemlidir: ttyS1 ttys1 ile aynı değildir."

#: pppconfig:718
msgid "Manually Select Modem Port"
msgstr "Modem Portunu elle seçin"

#: pppconfig:733
msgid ""
"\n"
"Enabling default routing tells your system that the way to reach hosts to \n"
"which it is not directly connected is via your ISP. This is almost "
"certainly \n"
"what you want. Use the up and down arrow keys to move among the "
"selections, \n"
"and press the spacebar to select one. When you are finished, use TAB to \n"
"select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Öntanımlı yönlendirmeyi etkinleştirmek sisteminize ISS'inizden direk olarak "
"bağlantı \n"
"olmayan sistemlere hangi yöntem ile bağlanacağını söyler. Bu nerdeyse kesin "
"olarak \n"
"sizin istediğiniz şeydir. Seçenekler arasında dolaşmak için ok tuşlarını "
"kullanın ve birini \n"
"seçmek için spacebar tuşuna basın. Bitirdiğinizde <TAMAM>'a geçmek için TAB "
"tuşunu \n"
"kullanın ve bir sonrakine geçmek için ENTER'a basın."

#: pppconfig:739
msgid "Default Route"
msgstr "Öntanımlı Yönlendirme"

#: pppconfig:740
msgid "Enable default route"
msgstr "Öntanımlı yönlendirmeyi etkin kıl"

#: pppconfig:741
msgid "Disable default route"
msgstr "Öntanımlı yönlendirmeyi etkisizleştir"

#: pppconfig:748
msgid ""
"\n"
"You almost certainly do not want to change this from the default value of \n"
"noipdefault. This not the place for your nameserver ip numbers. It is "
"the \n"
"place for your ip number if and only if your ISP has assigned you a static \n"
"one. If you have been given only a local static ip, enter it with a colon \n"
"at the end, like this: 192.168.1.2: If you have been given both a local \n"
"and a remote ip, enter the local ip, a colon, and the remote ip, like "
"this: \n"
"192.168.1.2:10.203.1.2 "
msgstr ""
"\n"
"Nerdeyse kesin olarak bu öntanımlı seçimin (noipdefault) değerini "
"değiştirmek \n"
"istemezsiniz. Burası alan adı sunucularınızın ip numaralarının girildiği "
"yer \n"
"değildir. Burası sadece ve sadece eğer ISS'iniz size sabit bir ip adresi "
"verdiyse \n"
"bunu gireceğiniz yerdir. Eğer size sadece yerel bir sabit ip adresi "
"verildiyse \n"
"sonunda iki nokta üstüste kullanarak buraya giriniz. Örnek olarak "
"192.168.1.2: \n"
"Eğer size hem bir yerel hem de bir uzak ip adresi verildiyse arada iki nokta "
"üstüste \n"
"bırakarak ilk önce yerel ip daha sonra da uzak ip adresini girin. Örnek "
"olarak 192.168.1.2:10.203.1.2 "

#: pppconfig:756
msgid "IP Numbers"
msgstr "IP Numaraları"

#: pppconfig:763
msgid ""
"\n"
"Enter your modem port speed (e.g. 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). \n"
"I suggest that you leave it at 115200."
msgstr ""
"\n"
"Modem hızını girin (örn: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200). \n"
"Bunu 115200'de bırakmanızı tavsiye ederim."

#: pppconfig:766
msgid "Speed"
msgstr "Hız"

#: pppconfig:774
msgid ""
"\n"
"Enter modem initialization string. The default value is ATZ, which tells \n"
"the modem to use it's default settings. As most modems are shipped from \n"
"the factory with default settings that are appropriate for ppp, I suggest \n"
"you not change this."
msgstr ""
"\n"
"Modem ilklendirme metnini girin. Öntanımlı değer, modeme öntanımlı "
"değerleri \n"
"kullanmasını söyleyen ATZ'dir. Çoğu modem ppp için uygun olan öntanımlı \n"
"değerlerle fabrikasından çıkar ve bunu değiştirmemenizi öneririm."

#: pppconfig:779
msgid "Modem Initialization"
msgstr "Modem İlklendirme"

#: pppconfig:792
msgid ""
"\n"
"Select method of dialing. Since almost everyone has touch-tone, you "
"should \n"
"leave the dialing method set to tone unless you are sure you need \n"
"pulse. Use the up and down arrow keys to move among the selections, and \n"
"press the spacebar to select one. When you are finished, use TAB to \n"
"select <OK> and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Çevirme yöntemini seçin. Nerdeyse herkesin tonlu arama seçeneği olması \n"
"sebebiyle darbeli aramaya ihtiyacınız olduğundan kesin emin değilseniz \n"
"bunu tonlu aramada bırakmalısınız. Seçenekler arasında gezmek için ok \n"
"tuşlarını kullanın ve birini seçebilmek için spacebar tuşunu kullanın. "
"Bitirdiğiniz \n"
"zaman <TAMAM>'ı seçmek için TAB tuşunu kullanın ve bir sonrakine geçmek \n"
"için ENTER tuşuna basın."

#: pppconfig:798
msgid "Pulse or Tone"
msgstr "Darbeli yada ton"

#: pppconfig:805
msgid ""
"\n"
"Enter the number to dial. Don't include any dashes. See your modem "
"manual \n"
"if you need to do anything unusual like dialing through a PBX."
msgstr ""
"\n"
"Çevirilecek numarayı girin. Çizgileri kullanmayın. Eğer PBX'ten aramak "
"gibi normal \n"
"olmayan bir şey yapmanız gerekiyor ise modeminizin kitapçığına bakın."

#: pppconfig:808
msgid "Phone Number"
msgstr "Telefon Numarası"

#: pppconfig:820
msgid ""
"\n"
"Enter the password your ISP gave you."
msgstr ""
"\n"
"ISS'inizin size verdiği parolayı girin."

#: pppconfig:822
msgid "Password"
msgstr "Parola"

#: pppconfig:886
msgid ""
"\n"
"Enter the name you wish to use to refer to this isp. You will probably \n"
"want to give the default name of 'provider' to your primary isp. That "
"way, \n"
"you can dial it by just giving the command 'pon'. Give each additional "
"isp \n"
"a unique name. For example, you might call your employer 'theoffice' and \n"
"your university 'theschool'. Then you can connect to your isp with 'pon', \n"
"your office with 'pon theoffice', and your university with 'pon "
"theschool'. \n"
"Note: the name must contain no spaces."
msgstr ""
"\n"
"Bu iss ile ilişkilendirmek için bir isim girin. Büyük ihtimalle birincil "
"iss'inize \n"
"ait olan öntanuımlı 'provider' ismini girmek istersiniz. Bu şekilde sadece "
"'pon' \n"
"komutunu vererek numarayı çevirebilirsiniz. Her ek iss için tekil bir isim "
"verin. \n"
"Örnek olarak işyerinize 'ofis' ve üniversiteye 'okul' diyebilirsiniz. Daha "
"sonra iss'e \n"
"bağlanmak için 'pon' üniversiteye bağlanmak için 'pon okul' veya ofise "
"bağlanmak için \n"
"'pon ofis' kullanabilirsiniz.Not: isimler boşluksuz yazılmalıdır."

#: pppconfig:894
msgid "Provider Name"
msgstr "Sağlayıcı İsmi"

#: pppconfig:898
msgid "This connection exists. Do you want to overwrite it?"
msgstr "Bu bağlantı mevcut. Üzerine yazmayı isetermisiniz?"

#: pppconfig:899
msgid "Connection Exists"
msgstr "Bağlantı Mevcut"

#: pppconfig:912
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Finished configuring connection and writing changed files. The chat \n"
"strings for connecting to the ISP are in /etc/chatscripts/%s, \n"
"while the options for pppd are in /etc/ppp/peers/%s. You may \n"
"edit these files by hand if you wish. You will now have an opportunity \n"
"to exit the program, configure another connection, or revise this or \n"
"another one."
msgstr ""
"\n"
"Bağlantı yapılandırılması bitti ve değişikliğe uğrayan dosyalar "
"yazılıyor. \n"
"İSS'e bağlantı için chat metinleri /etc/chatscripts/%s dosyasında, \n"
"pppd için seçenekler /etc/ppp/peers/%s dosyasında. Eğer isterseniz bu \n"
"dosyaları düzenleyebilirsiniz. Şu an uygulamadan çıkma, başka bir "
"bağlantı \n"
"yapılandırmak veya bu bağlantıyı (veya başka birini) gözden geçirme "
"fırsatınız var."

#: pppconfig:919
msgid "Finished"
msgstr "Bitti"

#: pppconfig:955
msgid "Create Connection"
msgstr "Bağlantı Yarat"

#: pppconfig:988
msgid "No connections to change."
msgstr "Değiştirecek bağlantı mevcut değil."

#: pppconfig:988 pppconfig:992
msgid "Select a Connection"
msgstr "Bir Bağlantı seçin"

#: pppconfig:992
msgid "Select connection to change."
msgstr "Değiştirilecek bağlantıyı seçin."

#: pppconfig:1015
msgid "No connections to delete."
msgstr "Silinecek bağlantı mevcut değil."

#: pppconfig:1015 pppconfig:1020
msgid "Delete a Connection"
msgstr "Bir Bağlantı sil"

#: pppconfig:1019
msgid ""
"\n"
"Select connection to delete."
msgstr ""
"\n"
"Silinecek bağlantıyı seçin."

#: pppconfig:1020
msgid "Return to Previous Menu"
msgstr "Önceki Menüye Dön"

#: pppconfig:1033
msgid ""
"\n"
"Do you wish to quit without saving your changes?"
msgstr ""
"\n"
"Değişiklikleri kaydetmeden çıkmak istiyormusunuz?"

#: pppconfig:1034
msgid "Quit"
msgstr "Çık"

#: pppconfig:1046
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Selecting YES will enable debugging. Selecting NO will disable it. \n"
"Debugging is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"EVET'i seçmek hata ayıklamayı etkinleştirecek. HAYIR'ı seçmek ise "
"etkisizleştirecektir. \n"
"Hata ayıklama şu an %s."

#: pppconfig:1048
msgid "Debug Command"
msgstr "Hata Ayıklama Komutu"

#: pppconfig:1062
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Selecting YES will enable demand dialing for this provider. Selecting NO \n"
"will disable it. Note that you will still need to start pppd with pon: \n"
"pppconfig will not do that for you. When you do so, pppd will go into the \n"
"background and wait for you to attempt access something on the Net, and \n"
"then dial up the ISP. if you do enable demand dialing you will also want \n"
"to set an idle-timeout so that the link will go down when it is idle \n"
"Demand dialing is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"TAMAM'ı seçmek bu servis sağlayıcı için isteğe bağlı çevirmeyi etkin "
"kılacak. \n"
"HAYIR'ı seçmek ise etkisizleştirecek. Aklınızda bulunsun hala pppd'yi pon "
"ile \n"
"başlatmak zorundasınız, pppconfig bunu sizin için yapmıyacaktır.Bunu "
"yaptığınız \n"
"taktirde pppd arkaplana geçecek ve Ağda birşeye erişmeye çalışmanızı ve "
"İSS'i \n"
"aramanızı bekleyecek. Eğer isteğe bağlı aramayı etkin kılarsanız ayrıca "
"işlevsizlik \n"
"zaman aşımı değerini de sabitlemek te isteyebilirsiniz, bu şekilde "
"işlevsiz \n"
"kaldığında bağlantı kesilecek.\"İsteğe bağlı arama şu an %s."

#: pppconfig:1069
msgid "Demand Command"
msgstr "İstem Komutu"

#: pppconfig:1083
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"Selecting YES will enable persist mode. Selecting NO will disable it. \n"
"This will cause pppd to keep trying until it connects and to try to \n"
"reconnect if the connection goes down. Persist is incompatible with "
"demand \n"
"dialing: enabling demand will disable persist. \n"
"Persist is presently %s."
msgstr ""
"\n"
"EVET'i seçmek devamlılık biçimini etkin kılacaktır. HAYIR'ı seçmek ise \n"
"etkisizleştirecek. Bu pppd'nin bağlantı olana kadar denemesini ve \n"
"bağlantı düşerse yeniden bağlanmasını sağlayacak. Devamlılık biçimi \n"
"isteğe bağlı arama ile uyumsuzdur: isteğe bağlı aramayı etkinleştirmek \n"
"devamlılık biçimini etkisizleştirecek.\n"
"Devamlılık şu an %s."

#: pppconfig:1088
msgid "Persist Command"
msgstr "Devamlılık Komutu"

#: pppconfig:1112
msgid ""
"\n"
"Choose a method. 'Static' means that the same nameservers will be used \n"
"every time this provider is used. You will be asked for the nameserver \n"
"numbers in the next screen. 'Dynamic' means that pppd will automatically \n"
"get the nameserver numbers each time you connect to this provider. 'None' \n"
"means that DNS will be handled by other means, such as BIND (named) or \n"
"manual editing of /etc/resolv.conf. Select 'None' if you do not want \n"
"/etc/resolv.conf to be changed when you connect to this provider. \n"
"Use the up and down arrow keys to move among the selections, and press \n"
"the spacebar to select one. When you are finished, use TAB to select <OK> \n"
"and ENTER to move on to the next item."
msgstr ""
"\n"
"Bir yöntem seçin. 'Sabit''in anlamı ne zaman bu sağlayıcı kullanılırsa "
"kullanılsın \n"
"aynı alan adı sunucuları kullanılacak. Bir sonraki ekranda alan adı sunucu "
"bilgileri \n"
"sorulacak. 'Dinamik''in anlamı, bu sağlayıcıya her bağlandığınızda pppd "
"otomatik \n"
"olarak alan adı sunucu numaralarını alacak. 'Yok' ise DNS'in BIND(named) "
"gibi başka \n"
"bir şekilde veya /etc/resolv.conf düzenlenerek kontrol edileceğini söyler. "
"Bu sağlayıcıya \n"
"bağlandığınızda /etc/resolv.conf dosyasının değişmesini istemiyorsanız 'Yok' "
"seçeneğini \n"
"seçin. Seçenekler arasında dolaşmak için ok tuşlarını kullanın ve bir "
"seçeneği seçmek için \n"
"boşluk tuşuna basın. Bitirdiğinizde <TAMAM>'a geçmek için TAB tuşunu "
"kullanın ve \n"
"sonrakine geçmek için ENTER tuşuna basın.edileceği veya anlamına gelir."

#: pppconfig:1123
msgid "Configure Nameservers (DNS)"
msgstr "Alan Adı Sunucuları (DNS) Yapılandır"

#: pppconfig:1124
msgid "Use static DNS"
msgstr "Sabit DNS kullan"

#: pppconfig:1125
msgid "Use dynamic DNS"
msgstr "Değişken DNS kullan"

#: pppconfig:1126
msgid "DNS will be handled by other means"
msgstr "DNS burada başka bir şekilde kullanılacaktır"

#: pppconfig:1131
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your primary nameserver."
msgstr ""
"\n"
"Birinci alan adı sunucunuzun IP numarasını girin."

#: pppconfig:1132 pppconfig:1143
msgid "IP number"
msgstr "IP numarası"

#: pppconfig:1142
msgid ""
"\n"
"Enter the IP number for your secondary nameserver (if any)."
msgstr ""
"\n"
"İkinci alan adı sunucunuzun (eğer varsa) IP numarasını girin."

#: pppconfig:1174
msgid ""
"\n"
"Enter the username of a user who you want to be able to start and stop "
"ppp. \n"
"She will be able to start any connection. To remove a user run the "
"program \n"
"vigr and remove the user from the dip group. "
msgstr ""
"\n"
"ppp'yi başlatıp durdurma haklarının verileceği kullanıcı adını girin. Bu "
"kişi \n"
"herhangi bir bağlantıyı başlatabilecek. Buradan bir kullanıcıyı silmek için "
"vigr \n"
"uygulamasını çalıştırın ve kullanıcıyı dip grubundan çıkartın."

#: pppconfig:1178
msgid "Add User "
msgstr "Kullanıcı Ekle"

#: pppconfig:1181
#, perl-format
msgid ""
"\n"
"No such user as %s. "
msgstr ""
"\n"
"%s gibi bir kullanıcı mevcut değil. "

#: pppconfig:1194
msgid ""
"\n"
"You probably don't want to change this. Pppd uses the remotename as well \n"
"as the username to find the right password in the secrets file. The "
"default \n"
"remotename is the provider name. This allows you to use the same username \n"
"with different providers. To disable the remotename option give a blank \n"
"remotename. The remotename option will be omitted from the provider file \n"
"and a line with a * instead of a remotename will be put in the secrets "
"file. \n"
msgstr ""
"\n"
"Büyük ihtimalle bunu değiştirmek istemezsiniz. Pppd secrets dosyasındaki "
"doğru parolayı \n"
"bulmak için kullanıcı adı gibi uzak adı da kullanır. Öntanımlı uzak ad "
"sağlayıcı adıdır. Bu \n"
"size değişik sağlayıcılar için aynı ismi kullanabilme şansı tanır. Uzak "
"isim seçeneğini \n"
"etkisizleştirmek için boş bir uzak isim verin. Uzak isim seçeneği sağlayıcı "
"dosyasından \n"
"çıkarılacak ve uzak isim yerine bir * kullanılarak secrets dosyasına "
"koyulacak. \n"

#: pppconfig:1201
msgid "Remotename"
msgstr "Uzak İsim"

#: pppconfig:1209
msgid ""
"\n"
"If you want this PPP link to shut down automatically when it has been idle \n"
"for a certain number of seconds, put that number here. Leave this blank \n"
"if you want no idle shutdown at all. \n"
msgstr ""
"\n"
"Eğer bu PPP bağlantısının belli bir süre kullanılmadığı zaman otomatik "
"olarak \n"
"kapatılmasını istiyorsanız, numarayı buraya koyunuz. Eğer istemiyorsanız \n"
"burayı boş bırakın.\n"

#: pppconfig:1213
msgid "Idle Timeout"
msgstr "İşlevsizlik Zaman Aşımı"

#: pppconfig:1223 pppconfig:1834
#, perl-format
msgid "Couldn't open %s.\n"
msgstr "%s açılamıyor.\n"

#: pppconfig:1539 pppconfig:1556 pppconfig:1733
#, perl-format
msgid "Can't open %s.\n"
msgstr "%s açılamıyor.\n"

#: pppconfig:1541 pppconfig:1558 pppconfig:1736
#, perl-format
msgid "Can't lock %s.\n"
msgstr "%s kilitlenemiyor.\n"

#: pppconfig:1835
#, perl-format
msgid "Couldn't print to %s.\n"
msgstr "%s'e yazdırılamadı.\n"

#: pppconfig:1837 pppconfig:1838
#, perl-format
msgid "Couldn't rename %s.\n"
msgstr "%s'in ismi değiştirilemedi.\n"

#: pppconfig:1843
msgid ""
"Usage: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' prints the version. '--help' prints a help message.\n"
"'--dialog' uses dialog instead of gdialog. '--whiptail' uses whiptail.\n"
"'--gdialog' uses gdialog. '--noname' forces the provider name to be "
"'provider'. \n"
"'providername' forces the provider name to be 'providername'.\n"
msgstr ""
"Kullanım: pppconfig [--version] | [--help] | [[--dialog] | [--whiptail] | [--"
"gdialog]\n"
" [--noname] | [providername]]\n"
"'--version' versiyon bilgisini verir. '--help' yardım mesajını gösterir.\n"
"'--dialog' gdialog yerine dialog kullanır. '--whiptail' whiptail "
"kullandırır.\n"
"'--gdialog' gdialog kullandırır. '--noname' sağlayıcı ismi olarak "
"'sağlayıcı' kullanmaya \n"
"mecbur kılar. \n"
"'providername' sağlayıcı isminin 'providername' olmasını mecbur kılar.\n"

#: pppconfig:1854
msgid ""
"pppconfig is an interactive, menu driven utility to help automate setting \n"
"up a dial up ppp connection. It currently supports PAP, CHAP, and chat \n"
"authentication. It uses the standard pppd configuration files. It does \n"
"not make a connection to your isp, it just configures your system so that \n"
"you can do so with a utility such as pon. It can detect your modem, and \n"
"it can configure ppp for dynamic dns, multiple ISP's and demand dialing. \n"
"\n"
"Before running pppconfig you should know what sort of authentication your \n"
"isp requires, the username and password that they want you to use, and the \n"
"phone number. If they require you to use chat authentication, you will \n"
"also need to know the login and password prompts and any other prompts and \n"
"responses required for login. If you can't get this information from your \n"
"isp you could try dialing in with minicom and working through the "
"procedure \n"
"until you get the garbage that indicates that ppp has started on the other \n"
"end. \n"
"\n"
"Since pppconfig makes changes in system configuration files, you must be \n"
"logged in as root or use sudo to run it. \n"
" \n"
msgstr ""
"pppconfig çevirmeli ppp bağlantılarını ayarlamayı otomatikleştirmeye yardım "
"eden \n"
"interaktif, menüler ile kontrol edilen bir yardımcı araçtır. Şu an için "
"PAP, CHAP ve chat \n"
"doğrulama yöntemlerini destekler. Standart pppd yapılandırma dosyalarını "
"kullanır. \n"
"İnternet Servis Sağlayıcınıza bağlantı kurmaz, sadece sisteminizi "
"yapılandırır ve \n"
"pon gibi bir araçla bağlantıyı kurmanız gerekir. Modeminizi algılayabilir, "
"dinamik alan \n"
"adı sunucuları için ppp'yi, birden fazla İSS'i ve isteğe bağlı çevirmeyi "
"yapılandırabilir. \n"
"Pppconfig'i çalıştırmadan önce iss'inizin hangi doğrulama yöntemini "
"kullandığını, \n"
"kullanmanızı istedikleri kullanıcı adı, parola ve telefon numarasını "
"bilmeniz gerekir. \n"
"Eğer chat doğrulama yöntemini kullanmanızı istiyorlarsa, bunlara ek olarak "
"oturum \n"
"açma ve parola istem metinlerini ve bunlara verilecek cevapları da bilmeniz "
"gerekir. \n"
"Eğer bu bilgilere iss'inizden ulaşamıyorsanız, minicom ile bağlanmayı "
"deneyerek karşı \n"
"tarafta ppp'nin başladığını bildiren karışık metine ulaşabilirsiniz. \n"
"\n"
"Pppconfig'in sistem yapılandırma dosyalarınızda değişiklikler yapması "
"sebebiyle, bunu \n"
"çalıştırabilmek için root kullanıcısıyla oturum açmanız veya sudo yapmanız "
"gerekir. \n"
" \n"

Reply to: