[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/partman/partman-lvm/debian/po/tr.poOnerilen degisiklikler ekte.

-- 
roktas
diff -r partman.orig/partman-lvm/tr.po partman/partman-lvm/tr.po
10c10
< "PO-Revision-Date: 2004-03-20 23:48+0200\n"
---
> "PO-Revision-Date: 2004-04-10 06:20+0300\n"
28c28
< msgstr "Mantıksal Hacim Yöneticisi'ni (LVM) ayarlar"
---
> msgstr "Mantıksal Hacim Yöneticisi'ni (LVM) yapılandır"
35c35
< "Değişiklikleri depolama aygıtlarına yazılsın ve LVM'i yapılandırılsın mı?"
---
> "Değişiklikler depolama aygıtlarına kaydedilerek LVM yapılandırılsın mı?"
44,45c44,45
< "Mantıksal Hacim Yöneticisi (LVM) ayarlanmadan önce değişiklikler depolama "
< "aygıtlarına yazılmalı. Bu değişiklikler geri alınamaz."
---
> "Mantıksal Hacim Yöneticisi (LVM) yapılandırılmadan önce değişiklikler "
> "depolama aygıtlarına kaydedilmelidir. Bu değişiklikler geri alınamaz."
56,59c56,59
< "Mantıksal Hacim Yönetici (LVM) yapılandırıldığında, disk üzerinde fiziksel "
< "hacim içeren bölümler üzerinde ek bir değişikliğe izin verilmez. Lütfen "
< "disklerdeki mevcut bölümleme tablosunun sizin istediğiniz şekilde "
< "yapılandırıldığına emin olun."
---
> "Mantıksal Hacim Yönetici (LVM) yapılandırılırken, fiziksel hacim içeren "
> "disklerdeki bölümler üzerinde ek bir değişikliğe izin verilmez. Lütfen bu "
> "disklerdeki mevcut bölümlemenin isteğinize uygun şekilde olduğundan emin "
> "olun."
66c66
< "Mantıksal Hacim Yöneticisi'ni (LVM) ayarlamak için hazır olduğunuzu "
---
> "Mantıksal Hacim Yöneticisi'ni (LVM) yapılandırmak için hazır olduğunuzu "
79c79
< msgstr "Değişiklikleri depolama aygıtlarına yazarken bir hata oluştu."
---
> msgstr "Değişiklikler depolama aygıtlarına kaydedilirken bir hata oluştu."

Reply to: