[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] debian-installer://packages/arch/i386/grub-installer/debian/po/tr.po* Murat Demirten [2004-03-29 00:29:50+0300]
[...]
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Now it is time to make the newly installed Debian system bootable, by "
> "installing the GRUB bootloader on a bootable device. The usual way to do "
> "this is to install GRUB on the master boot record of your first hard drive."
> msgstr ""
> "Şimdi sıra önyükleme yapılacak aygıta GRUB yazılarak, yeni kurulan Debian "
> "sistemini açılabilir(bootable) yapmaya geldi. Alışılmış yol, GRUB'ı, "
> "birincil sabit diskinizin mbr'ına yazmaktır."

Simdi, onyukleme yapilabilecek bir aygit'a GRUB onyukleyicisi
kurularak yeni Debian sistemi acilabilir hale getirilecek. Alisilmis 
yol GRUB'i birincil sabit diskinizin ana onyukleme kaydina (MBR) 
kurmaktir.

["ana onyukleme kaydi" icin diger alternatif "asil onyukleme kaydi", o 
da olabilir. Bu tip terimsel durumlarda parantez icinde terimi veya 
kisaltmasini yazmak uygun oluyor.] 


> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Note that GRUB counts devices differently than the Linux kernel, so the "
> "first drive is usually '(hd0)'. If you want it on the second partition of "
> "the first drive, use '(hd0,1)'. Leave this at default if unsure."
> msgstr ""
> "Şunu bilmesiniz ki GRUB aygıtları Linux kernel'inden farklı sayar, yani ilk "
> "sürücü genelde '(hd0)' dır. Eğer ilk sürücünün ikinci bölümünü kullanmak "
> "isterseniz '(hd0,1)' kullanın. Emin değilseniz boş bırakın."

s/Sunu bilmelisiniz ki//

... Emin degilseniz ontanimli degerde birakin.

> #. Type: string
> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Warning: by default, this will change how your computer boots, overwriting "
> "your existing master boot record with GRUB. Continuing may make other "
> "operating systems installed on this computer unbootable."
> msgstr ""
> "Uyarı : bu, öntanımlı olarak bilgisayarınızın açılış şeklini değişitirecek, "
> "GRUB'ı MBR'ın üzerine yazacaktır. Bu işlem sisteminizdeki diğer işletim "
> "sistemlerini yeniden başlatılamaz(unbootable) duruma getirebilir."

s/Uyari :/Uyari:/ Bu islem, ontanimli olarak, bilgisayarinizin acilis 
seklini degistirecek ve GRUB varolan ana onyukleme kaydinin (MBR) 
uzerine yazacaktir. Devam etmeniz halinde bu bilgisayarda kurulu olan 
diger isletim sistemleri acilamaz duruma gelebilir.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:20
> msgid "GRUB installation failed. Continue anyway?"
> msgstr "GRUB yüklenmesi başarısız. Yine de devam edilsin mi?"

s/yuklenmesi/kurulumu/

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:20
> msgid ""
> "The grub package failed to install into /target/. Installing GRUB as a boot 
> "
> "loader is a required step. The install problem might however be unrelated "
> "to GRUB, so continuing the installation may be possible."
> msgstr ""
> "GRUB paketi /target/ a kurulamadı. GRUB'ın bir açılış yükleyicisi olarak "
> "kurulması gerekli. Kurulum problemi grub'dan kaynaklanmıyor olabilir, ve "
> "devam ederseniz çalışabilir."

... Bir acilis onyukleyicisi olarak GRUB'in kurulumu elzem [yeni nesil 
bunu anlar mi? Degistiriyorum :-)

... Bir acilis onyukleyicisi olarak GRUB'in kurulmasi gerekiyor. 
Kurulum problemi GRUB'la ilgili olmayabileceginden kuruluma devam 
etmeniz mumkun olabilir.

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:27
> msgid "Unable to install GRUB in ${BOOTDEV}"
> msgstr "${BOOTDEV} aygıtına GRUB kurulamadı"

GRUB ${BOOTDEV} aygitina kurulamadi

[...]
> 
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:34
> msgid "Unable to configure GRUB"
> msgstr "GRUB ayarlanamıyor"

["yapilandirilamiyor" hos olmaz]

[..]
> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:34
> msgid "This is a fatal error."
> msgstr "Bu tehlikeli(ölümcül) bir hata."

Bu olumcul bir hata.

> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:41
> msgid "Installing GRUB boot loader"
> msgstr "GRUB açılış yükleyicisi kuruluyor"

[Burada "acilis yukleyicisi" "onyukleyici"den daha anlasilir olmus]

[...]
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../templates:49
> msgid "Determining GRUB boot device..."
> msgstr "GRUB boot aygıtı belirleniyor..."

s/boot/onyukleme/

> #. Type: text
> #. Description
> #. Main menu item
> #: ../templates:66
> msgid "Install the GRUB boot loader on a hard disk"
> msgstr "Sabit diske GRUB önyükleyici kuruluyor"

s/onyukleyici/onyukleyicisi/

-- 
roktasReply to: