[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[ITT] po://shadowPardon kaçırmış olabilirim. po-debconf://locales bendemiydi.  Sanki daha önce almışım gibi gözüküyor, ama depodan aldığımda çevrilmiş olduğunu görüyorum.

Reply to: