[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ITT] po://apt/po/tr.po



* Ismail Aslan [2004-03-15 13:44:30+0200]
> > aptitude'e kim gonullu?
> > 
> ben alabilirim.
> Zaman çok sınırlı değilse... (1 haftadan kısa olmasında)

Allah razi olsun :-)  Yok, yeterince zamanimiz var, o problem olmaz.
Gerekli dosyalar depoda mevcut.

	svn-tr po://

gibi bir komut butun po dosyalarini indirir.  Takildiginiz yer olursa
yardimci olurum, haber vermeniz yeterli.

-- 
roktas



Reply to: