[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update the PO translation of the ISO-3166 country listons 2011-06-22 klockan 10:44 +0200 skrev Martin Ågren:

> >> Some translation are managed by the Debian i18n translators (most of
> >> them, indeed), some  others inside the Translation Project.
> >
> > Ja hur ligger det till med detta för oss?
> [...]
> >
> > Ska jag ta tag i det eller bör jag låta bli?
> 
> Jag har ingen aning... Daniel?

Kör på bara. Skiljer sig översättningarna mellan Debian och TP?
Det finns två ISO3166

66 / 4551
http://translationproject.org/PO-files/sv/iso_3166_2-3.26.sv.po

Denna har jag uppdaterat nu
http://translationproject.org/PO-files/sv/iso_3166-3.26.sv.po

Danne


Reply to: