[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

eroare de compilareSalutare la toată lumea.

Probabil este ceva banal, dar nu am experiență cu webwml (și nici cvs).
Nici nu știu unde să încep să caut.

amp77@omnibook:~/webwml/romanian/CD$ make index.ro.html
make -C ../po install
make[1]: Entering directory `/home/amp77/webwml/romanian/po'
Makefile:1: /home/amp77/webwml/english/po/Makefile: No such file or directory
make[1]: *** No rule to make target `/home/amp77/webwml/english/po/Makefile'.  Stop.
make[1]: Leaving directory `/home/amp77/webwml/romanian/po'
make: *** [../../locale/ro/LC_MESSAGES/templates.mo] Error 2

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)Reply to: